Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hur beroende är vi av internet?

2017-04-27
Foto: Colourbox

En forskargrupp vid Lunds universitet undersöker just nu våra vanor när det gäller internet och spel, både med och utan pengar. Med en webbenkät kan den som vill testa sina egna spel- och internetvanor och samtidigt får forskarna underlag för sin kartläggning.

– Vi vill bland annat undersöka om det finns en koppling mellan spelberoende och nätbeteende. Spelberoende är ett område som vi inte vet så mycket om och det har skett en snabb utveckling de senaste åren av digitala spel. Även spel om pengar har utvecklats till att ofta ske online, till exempel i form av nätcasinon, säger Shani Broman, forskarstuderande vid Lundsuniversitet, och som ansvarar för studien.

Alla över 15 år i Sverige, både unga och gamla, kan göra testet som ligger på webben. Testet finns tillgängligt på sex språk, förutom svenska. Efter genomfört test får du reda på om du visar tecken på problematisk användning av internet eller spelande. Om testet visar på en problematik relativt internetanvändning eller spelande, ges råd och information om vart du kan vända dig för att söka hjälp.

– Med denna kartläggning kan vi få en uppfattning om hur många som har ett problemspelande i Sverige och om det finns en koppling till nätbeteende. Det kan hjälpa oss att upptäcka problem i ett tidigt skede och att utforma stödinsatser, till exempel inom sjukvården, säger Shani Broman.

– Sjukvården har nog inte hängt med helt i utvecklingen. Beroende av spel utan pengar är till exempel ännu inte en psykiatrisk diagnos. Det behövs därför mer forskning inom området. Det finns också en risk att detta är ett förbisett problem eftersom vi framför allt associerar spel och internet med något roligt och lustfyllt.

Texten är tidigare publicerad som nyhet från Lunds universitet