Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

HPV en del av virusfloran i näsan

2013-11-01

Humama papillomvirus (HPV) förknippas ofta med livmoderhalscancer. Ny forskning visar att viruset även finns i näsan där det ingår som en del i den naturligt förekommande bakterie- och virusfloran.

Det framkommer i en ny studie som institutionen för laboratoriemedicin i Malmö vid Lunds universitet genomfört tillsammans med Bispebjerg universitetssjukhus i Köpenhamn och läkemedelstillverkaren Sanofi Pasteur.

Ola Forslund– Vi fann flera olika typer av HPV i näsan bland ungefär hälften av de undersökta personerna, och det fanns ingen skillnad i förekomst mellan könen, berättar Ola Forslund, docent vid institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, Lunds universitet.

De typer av HPV som upptäckts i näsan, och även i en del mer sällsynta fall i munnen, har tidigare hittats på hudkostymen. De saknar de aggressiva egenskaper som finns hos en del andra HPV-typer, förekommande i slemhinnor i underlivet och som kan orsaka livmoderhalscancer.

– Att vi hittat virustyperna även i näsa och mun innebär att vi för HPV-forskningen ytterligare framåt genom ökad kunskap om HPV-virusets utveckling och egenskaper. Däremot finns det så långt vi känner till idag ingen anledning att oroa sig för att de aktuella typerna skulle vara skadliga för hälsan, säger Ola Forslund.

Sedan tidigare misstänker forskare att HPV kan ansamlas i hårrötterna, och det är en teori som fynden i näsa ger visst stöd för. Normalt sett ökar hårväxt i näsan med stigande ålder, och bland deltagarna i studien återfanns fler HPV-varianter bland de äldre deltagare som bar på virus i näsan. Drygt 300 personer med en medelålder på 42 år deltog i studien.

Text: BJÖRN MARTINSSON Foto: privat

Texten är tidigare publicerad av Lunds universitet, 31 oktober 2013