Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hjärtsjukdom som riskerar att drabba hjärnan

2016-11-10

Human brain abstract, alpha, anatomy, art, brain,

Sjukdom i hjärtat drabbar alla åldrar. I sina värsta former får den hjärtat att stanna. Varje år drabbas 10 000 personer i Sverige av plötsligt, oftast helt oväntat, hjärtstopp ute i samhället. Med hjälp av hjärt-lungräddning börjar tusen av dessa hjärtan att slå igen, men bara 500 personer vaknar upp och överlever. Anna Lybeck, doktorand vid Lunds universitet, skriver här om sin forskning.

De tusen patienterna vars hjärta slår efter hjärtstopp hamnar på sjukhus. Oftast är de medvetslösa och vårdas på intensivvårdsavdelningen. I många fall klarar sig kroppen, till och med hjärtat, ganska bra. Det är hjärnan som tagit mest skada. Hjärnan är superkänslig för syrebrist. Det kanske du själv märkt någon gång när du rest dig upp för snabbt? Då kan man känna sig yr eller svimma. Syret finns i blodet som pumpas runt i kroppen av hjärtat, och slutar hjärtat pumpa blir du snabbt medvetslös.

Skador vid syrebrist i hjärnan

Är hjärnan utan syre längre än någon minut, startas skadliga kemiska processer i hjärnan. Risken är stor att en hjärnskada uppstår. Så är det vid ett hjärtstopp. Kommer patienten vakna igen? Om patienten vaknar, kommer det finnas bestående problem i hjärnans funktion det vill säga handikapp? Hur allvarliga är dessa handikapp? Vilka undersökningar och prover kan ge oss svar? Anhöriga befinner sig plötsligt mitt i denna svåra situation och vill veta hur det kommer att gå.

Söker sätt att förhindra hjärnskada

I vår forskning vill vi besvara frågor kring hjärnskadan efter hjärtstopp och hur den kan förhindras. Forskningen engagerar flera specialiteter; anestesi & intensivvård, neurologi, kardiologi, patologi, radiologi och rehabilitering. Tillsammans letar vi nu efter ledtrådar i vanliga läkarundersökningar och blodprover, hjärnans elektriska aktivitet, hjärnröntgen, med mera. Även kroppstemperaturens effekt på hjärnskadan undersöks. Detta jämförs sedan med hur patienterna klarar sig och mår på längre sikt. Nya upptäckter sprids sedan till andra sjukhus, så att även patienterna där får nytta av dem. För varje år drabbas som sagt 10 000 i Sverige.

Text: ANNA LYBECK

Foto hjärna: Colorbox