Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hjärnan hos för tidigt födda

2015-10-02

kuvös_dreamstime_6082826

David Ley installerades som professor i pediatrik den 16 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Vården av mycket för tidigt födda barn har utvecklats snabbt under de senaste decennierna. Viktiga medicinska upptäckter i kombination med tekniska landvinningar har möjliggjort att allt fler barn överlever en mycket för tidig förlossning. Vi har i Sverige en aktiv inställning till vård av barn som föds redan under 23:e graviditetsveckan. Intensivvård av dessa barn har lett till att allt fler överlever nyföddhetsperioden, kommer hem med familjen och efterhand möter skola och samhälle. Tyvärr har många av de mest omogna barnen funktionsnedsättningar som hämmar kommunikation och intellektuell utveckling och försvårar interaktionen med en allt mer komplex omgivning.

Den omogna hjärnan konfronteras med flera hotande processer, förändrad syremiljö, infektioner och bristande näringsupptag, som alla kan orsaka skador. Det sker under avgörande utvecklingsperioder för hjärnan då nervceller, nervcentra och nervbanor ska etableras och upprätta samband.

Vår forskning har visat att det mycket omogna barnet har en nedsatt förmåga att producera ett äggviteämne, insulin-like growth factor 1 (IGF-I), en viktig tillväxtfaktor för hjärnans utveckling och för nybildning av kärl. En internationell studie ska utröna om tillförsel av IGF-I kan minska skador på ögonen och understödja en normal utveckling av hjärnan.

Vissa av de för tidigt födda barnen får blödningar i hjärnan och risken är stor för framtida funktionsnedsättning vid större blödningar. I experimentella modeller har vi funnit att flera cellsorter i den omogna hjärnan dör när de utsätts för hemoglobin som avsöndras från röda blodkroppar som brister vid blödning. Vi har funnit att vissa kroppsegna proteiner kan blockera hemoglobinets giftiga effekter. Förhoppningsvis kan denna kunskap leda till behandling för nyfödda barn med svår hjärnblödning.

Text: DAVID LEY, professor i pediatrik
Bild bebis: Dreamstime

Från broschyren: ”Professorsinstallation 16 oktober 2015″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.