Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hiv och tuberkulos i globalt perspektiv

2016-11-02

 

HIV

Per Björkman installerades som professor i infektionsmedicin den 14 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver han själv om sin forskning.

Under det senaste årtiondet har tillgången till livräddande behandling mot hiv i världen ökat dramatiskt. De hiv-program som lanserades i början av 2000-talet utgör den största – och hittills mest lyckade – satsningen på global hälsa någonsin. Men hur kan vi säkerställa att dessa insatser fortsätter att fungera och undvika bakslag?

Även om principerna för hiv-behandling är desamma så skiljer sig omständigheterna för hur sådan behandling genomförs kraftigt åt mellan olika världsdelar. I Afrika söder om Sahara – där två tredjedelar av alla hiv-positiva lever – bedrivs hiv-vård mestadels av sjuksköterskor på hälsocentraler. Med begränsade resurser ska de dessutom ta hand om alla övriga hälsoproblem i befolkningen. Det råder brist på kunskap om hur hiv-behandling bäst genomförs i sådana miljöer. Problemet är särskilt påtagligt avseende tuberkulos (TBC), en sjukdom som ofta drabbar hiv-positiva. TBC kan behandlas och botas, men är svår att upptäcka vid samtidig hiv-infektion. Många hiv-positiva i världen dör därför av TBC i tysthet, utan att någonsin ha fått vare sig diagnos eller behandling.

Sedan 2010 har jag byggt upp en forskningsstation i Etiopien där min forskargrupp undersöker hur handläggning av hiv vid hälsocentraler i låginkomstländer kan förbättras. Fokus för vår forskning är i första hand att utveckla nya metoder, dels för att diagnostisera TBC och dels för att upptäcka resistenta former av hiv. Vi samarbetar med svenska och etiopiska forskare med expertis inom olika områden, från mikrobiologi och immunologi till mödravård och miljömedicin. Vi vill också bättre förstå de underliggande mekanismerna vid TBC hos hiv-positiva, samt hur resistens mot hiv-läkemedel uppstår – kunskaper som kan leda till nya strategier för att intensifiera kampen mot dessa båda sjukdomar.

Text: PER BJÖRKMAN

Porträtt: Kennet Ruona
Foto hiv: COLOURBOX

Från broschyren: ”Professorsinstallation 14 oktober 2016″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.