Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hittar hjärtsvikt med nya matematiska metoder

2014-08-07

Med hjälp av magnetkamera och nya matematiska metoder har forskarna fått ett bättre verktyg för att titta på blodflöden i hjärtat. På så vis kan det bli lättare att identifiera hjärtsvikt, vilket är ett vanligt problem bland äldre människor.

957d5a253a
Johannes Töger har kombinerat metoder från olika matematiska områden, bland annat från olinjära dynamiska system som traditionellt använts för att beskriva kaotiska förlopp. Dessutom används så kallade partiella differentialekvationer för att ge en bättre bild av flödet i hjärtat.

Ett vanligt problem hos äldre är att hjärtats vänstra kammare blir stelare och inte kan fyllas ordentligt med blod. Detta gör att hjärtat inte heller kan pumpa ut tillräckligt med blod när kroppen behöver det, vilket leder till hjärtsvikt. Därför intresserar sig forskare mer och mer för hur blodet rör sig just när vänster kammare fylls. Tack vare magnetisk resonans­tomografi, MR, kan man se hur blodet rör sig in i kammaren.

Olika virvlar i friska och sjuka hjärtan

Genom kombinationen av MR och nya avancerade matematiska metoder för att räkna ut hur blodet rör sig in i kammaren såg Johannes Töger och hans forskarkollegor att blodet bildar en speciell virvelrörelse.

Bilden/filmen kommer från den här artikeln och visar blodflöde i hjärtat i en frisk person, visualiserat med hjälp av magnetkamera och nya matematiska metoder utvecklade på LTH i samarbete med universitetssjukhuset i Lund. Till vänster ses en visualisering med partiklar och till höger den nyutvecklade metoden, som kan visa hur en volym rör sig genom hjärtat.

Det har visat sig att virvlarna skiljer sig mellan friska hjärtan och vissa sjukdomar. Därför tror forskarna att virveln är det mest effektiva sättet att förflytta blod från vänster förmak till vänster kammare. Förståelsen för hur hjärtat pumpar växer för varje dag som går. Att förstå hjärtats funktion bättre kommer förhoppningsvis leda till säkrare diagnoser och bättre behandling av hjärtsjuka patienter.

– Vi har fått ett nytt verktyg att titta på blodflödet och vi kan visa saker som ingen förut har kunnat visa. Förhoppningen är att kunna säga vem som är sjuk och behöver behandling, eller åtminstone få fram mätbara värden som kan hjälpa till med det. Idag finns det nämligen inget bra sätt att bestämma svårighetsgraden för hjärtsvikt, säger Johannes Töger.

Text: ANDERS FRICK