Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Hinder för stamcellsterapi undanröjda

2010-06-08

Forskare vid Lunds universitet har utvecklat en ny teknik för att förhindra att tumörer uppstår vid stamcellstransplantation. Resultaten har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften PNAS. 

Johan Jakobsson
Johan Jakobsson. Foto: Christel Thunell

– När man tar fram exempelvis nervceller för transplantation så får man alltid med en liten kontamination av omogna stamceller, berättar Johan Jakobsson, forskargruppsledare på Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap vid Lunds universitet.

Ta bort omogna stamceller

Dessa omogna stamceller kan ge upphov till tumörer – en oacceptabel biverkning. 

– Vi har utvecklat en teknik med vilken vi kan eliminera omogna stamceller och på så sätt få till stånd säkrare stamcellstransplantationer.

Forskarna har transplanterat stamceller till möss med Parkinsons sjukdom.

Resultaten är mycket lovande: Det blir mycket färre tumörer och de celler som överlever är nervceller av rätt typ.

Tekniken utgörs av ett specialdesignat virus. 

– Vi använder viruset för att göra en genetisk modifiering av cellerna som gör att man kan se vilka man vill ha och vilka man inte vill ha. Man kan säga att vi kapar ett av cellens genregleringssystem, mikro-RNA:t. Cellen berättar själv för oss när den är mogen; den är svart när den är omogen och blir grön när den har utvecklats färdigt.

Stamceller för att laga skadad vävnad

Stamceller kan relativt enkelt isoleras, odlas, bevaras och genmodifieras. Om de transplanteras in i människor skulle de kunna ersätta skadad vävnad i nervsystemet och stödja andra celler som arbetar för att läka hjärnskadan. 

– För oss är det här ett stort steg. Tidigare har det alltid uppstått tumörer vid den här typen av transplantationer. Nu visar vi att det går att undvika, säger Johan Jakobsson. 

Vid Lunds universitet pågår samarbeten om stamcellsterapi för till exempel Parkinsons, diabetes, stroke, leukemi och bröstcancer. Forskarvärlden har satt upp som mål att inom tio år göra stamcellsbaserad behandling effektiv och säker för åtminstone en av sjukdomarna. 

– Vår teknik kan i teorin användas för alla de här sjukdomarna, säger Johan Jakobsson. Nästa steg är att göra experiment på cellinjer från människa.

Text: ANNA APPELBERG

Pressmeddelande från Lunds universitet 8 juni 2010.