Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Halverad risk för svår näthinnesjukdom hos extremt tidigt födda

2021-02-05
på bilden ses ett mycket litet barn som ligger på en blå filt i vad som ser ut att vara en kuvös. Man ser fingret på en vuxen hand som rör vid barnets knä. Handen ser ut att vara ungefär lika stor som barnets ben. Bilden är något suddig
Foto: iStock/PixelIstanbul

Risken för svår form av näthinnesjukdomen ROP, som kan ge blindhet hos extremt tidigt födda barn, halverades när barnen gavs ett nytt kombinationstillskott av olika fettsyror. Det framgår av en svensk studie ledd som letts från Göteborgs universitet, och i vilken David Ley och Ingrid Pupp varit huvudansvariga för genomförandet av studien vid Lunds universitet.

Studien som publiceras i tidskriften JAMA Pediatrics beskrivs som banbrytande i sitt fält. Den visar på en tydlig minskning av ROP (prematuritetsretinopati) hos extremprematurer, födda före graviditetsvecka 28, vars blodkärl i näthinnan inte vuxit klart. Sjukdomen kan ge synskador och i värsta fall blindhet efter näthinneavlossning.

I studien ingick 206 extremt tidigt födda barn vid neonatalavdelningarna på universitetssjukhusen i Göteborg, Lund och Stockholm under drygt tre års tid, 2016-2019.

Ungefär hälften av barnen gavs förebyggande nutritionstillskott, via munnen, med omega-3-fettsyran DHA (50 milligram per dygn och kilo kroppsvikt) i kombination med omega-6-fettsyran arakidonsyra (dubbelt så mycket). Den senare fettsyran ingår inte i de tillskott som i dag rutinmässigt ges till extremt tidigt födda direkt efter födseln.

Skillnad mellan grupperna

I gruppen som gavs kombinationstillskottet av fettsyror fick 16 av 101 barn (15,8 procent) synhotande ROP. Motsvarande andel i kontrollgruppen var 35 av 105 barn (33,3 procent).

Hos vuxna förknippas höga nivåer av omega-6-fettsyror med inflammationer och hjärt-kärlsjukdom. Under fostertiden är arakidonsyran en avgörande byggsten för cellmembraner och viktig för kommunikationen mellan celler. Omega-3-fettsyran DHA bidrar till uppbyggnad av blodkärl och nervvävnad.

Ansvarig för den aktuella studien är Ann Hellström, professor i pediatrisk oftalmologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, och överläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Mer forskning behövs

– Med vår studie tar vi ett steg mot ett svar på den frågan, när vi visar en så tydlig minskning av en av de svåraste neurovaskulära komplikationer som kan uppstå vid extremt tidig födsel, om man tillför en kombination av dessa fettsyror, konstaterar Ann Hellström, och fortsätter:

– Våra fynd gäller på gruppnivå, vi har visat på betydelsen av fettsyror för utvecklingen, men vi har inte hela svaret, och behoven måste utvärderas på individuell nivå.

På bilden ses Ingrid Hansen Pupp klädd i en grön sjukhusskjorta. Till höger om henne står David Ley, iklädd vit sjukhusskjorta
Ingrid Hansen Pupp och David Ley har varit huvudansvariga för genomförandet av ROP-studien vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus. Foto: Marcus Larsson

– Vi är mycket glada över att ha medverkat till genomförandet av denna studie. Att kunna förebygga svår ROP prematuritetsretinopati genom att modifiera tillförseln av fettsyror i nutritionen av extremt för tidigt födda barn innebär en tydlig vinst för denna sårbara grupp av patienter. Vi ser fram emot fortsatta analyser av andra möjliga effekter av modifierad fettsyretillförsel exempelvis för kognitiv och motorisk utveckling, säger David Ley, professor och överläkare som tillsammans med docenten och överläkaren Ingrid Hansen Pupp varit huvudansvariga för genomförandet av studien vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus.

Vetenskaplig artikel:

Effect of Enteral Lipid Supplement on Severe Retinopathy of Prematurity

Artikeln är en kortversion av ett pressmeddelande från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Läs hela pressmeddelande på Sahlgrenska akademins webbplats


 

Läs även:

Sköra barn med sköra hjärnor