Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Grodor och möss ger insikt i embryon

2014-10-19

Edgar Pera installeras som professor vid Lunds universitet 17 oktober 2014, och skriver här själv kort om sin forskning:

Hur utvecklas ett befruktat ägg till en vuxen kropp med viktiga funktioner, t.ex. nervsystemet och matsmältningen? Denna fråga har fascinerat mig sedan mina studentdagar och förblir ett centralt ämne i min forskningsgrupp. Med hjälp av grodan och musen som modeller undersöker vi signalvägar som är kopplade till cancer i nervsystemet och bukspottskörteln under fosterstadiet.

Med sin stora äggstorlek, sitt stora antal embryon och sin snabba fosterutveckling utgör grodan en gynnsam modell för experiment. Vi har utvecklat en ny metod som gör det möjligt att identifiera proteiner som kan användas för studiet av funktioner i grodembryot. Vi upptäckte viktiga roller för tillväxtfaktorsignaler som påverkar nervsystemet och vi beskrev gemensamma molekylära mekanismer som binder samman flera signalvägar under nervsystemets utveckling. Vidare beskrev vi regleringsmekanismer som säkerställer s.k. kontrollerad tillväxtfaktorsignalering i embryot.

Eftersom de grundläggande principerna för signalering har bevarats när olika arter utvecklats, och eftersom de mekanismer som styr cellernas öden i det embryonala nervsystemet ”återanvänds” i andra delar av fosterutvecklingen, har vi på senare tid använt musen som genetisk modell för att studera bukspottkörtelns utveckling. Denna studie ledde oss till att identifiera ett viktigt signaltillfälle vid bildandet av insulinproducerande s.k. betaceller.

Vår upptäckt av växelverkan och reglering av viktiga signalvägar i ryggradsdjur innebär nya metoder för cancerbehandling och stamcellsbaserad cellbehandling, vid t.ex. Parkinsons sjukdom och diabetes.

Text: EDGAR PERA