Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Gammaldags blodförtunnare lika bra som ny och dyrare

2017-08-29

Gammaldags blodförtunnande behandling lika bra som ny och dyrare vid hjärtinfarkt visar stor skandinavisk studie.

En omfattande och unik skandinavisk studie (VALIDATE-SWEDEHEART) visar att om man vid hjärtinfarkt tidigt använder kraftfulla blodproppshämmande tabletter så är vanlig heparin lika bra som dyra kortverkande blodförtunnande läkemedel. Båda behandlingarna resulterade i låg risk för död, ny hjärtinfarkt och blödning.

David Erlinge– Den behandlingsstrategi vi utvecklat kommer att införas som klinisk rutin och kommer att vara av stort värde för alla som drabbas av hjärtinfarkt, samtidigt som den sparar mycket pengar åt sjukvården, säger David Erlinge, överläkare vid Skånes universitetssjukhus och professor vid Lunds universitet, och som har lett studien.

Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna och orsakas av blodproppar i hjärtats kärl. Utöver ballongvidgning används flera olika blodförtunnande läkemedel som behandling. De är ofta dyra och kan orsaka livshotande blödningar.  Studien där över 6 000 patienter ingår är ett samarbete mellan 25 hjärtkliniker i landet. De unika svenska kvalitetsregistren (SWEDEHEART och SCAAR) har använts för uppföljning av patienterna i en så kallad registerbaserad klinisk studie.

Möjligheten att genomföra den typen av studie är unik för Sverige tack vare att sjukvården är välorganiserad och att vi har välfungerande register. Metoden gör att svenska forskare snabbt och till en låg kostnad kan besvara viktiga kliniska frågeställningar.

Texten är tidigare publicerad som pressmeddelande från Lunds universitet

Bild hjärta: Colourbox