Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fyra föreläsningar om typ 1-diabetes på tema hopp

2018-12-12

Så triggas typ 1-diabetes – finns det hopp om bot?

Vad vet vi om vad som händer innan typ 1-diabetes bryter ut? Vilka triggers finns det? Går sjukdomen att bota? Hör professor Åke Lernmark berätta om forskningen om typ 1-diabetes.


Hur lyckas man med blodsockerbalansen när man tränar och har typ 1-diabetes?

Träning är den del av behandlingen vid typ 1-diabetes. Men vad ska man tänka på när man tränar? Vad och när ska man äta? Överläkare Tore Vigård och dietist Maria Malmgren från ungdomsmedicinska kliniken vid Skånes universitetssjukhus delar med sig av sin kunskap.


Hopp är bra, rejäla satsningar på teknik är bättre!

Utvecklingen på hjälpmedelssidan går snabbt. Fd överläkaren vid Skånes universitetssjukhus Anders Frid var med och tog fram nya riktlinjer för hur långa nålarna bör vara – det räcker med fyra millimeter och inte 13 som de var tidigare. Hör honom berätta om tekniska hjälpmedel förr och nu.


Går det att bota diabetes? Kan transplantationer ge hopp?

En transplantation ökar överlevnaden för patienter med svår diabetes och njursvikt. Men vad finns det för risker? Och vem kan komma ifråga för en transplantation? Hör överläkaren Alireza Biglarnia vid Njurtransplantationssektionen, Skånes universitetssjukhus, berätta.