Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Funktionell remediering

2014-10-23

Patienter med bipolär sjukdom kan med tiden drabbas av kognitiva problem, helt enkelt få problem med koncentration, minne och med att planera och genomföra saker. Forskarna tror att det bland annat beror på att hjärnceller i ett område som kallas hippocampus skadas på grund av den stora stress manier och djupa depressioner för med sig.

Går det att göra något för att återställa eller åtminstone förbättra den kognitiva förmågan?

Forskarna vid Affektivt centrum i Malmö vill prova funktionell remediering, ett kognitivt träningsprogram för hjärnrehabilitering.

– En nedsatt kognitiv förmåga bär med sig många andra problem. Det medför bland annat att dessa patienter har svårt att tillgodogöra sig andra behandlingar. De som har större kognitiva problem kan vi idag inte hjälpa, säger Robin Åkerlund, leg. psykolog vid Affektivt centrum, och fortsätter:

– Men om vi kan hjälpa dem att förbättra sin kognitiva förmåga, kan vi också börja använda andra behandlingar som är riktade mot deras grundsjukdom.

Det här är en studie som man för närvarande söker pengar för att kunna genomföra.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ