Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Framtidens tandimplantat kan vara gjorda i plast

2017-12-13

Tandimplantat gjorda av plasten polyetereterketone är snälla mot kroppen och orsakar inga allergiska reaktioner. Nackdelen har varit att plasten inte kunnat växa ihop med benvävnaden, vilket är nödvändigt för ett stabilt tandimplantat. Nu har tandläkare vid Malmö högskola lyckats med detta genom att ytbehandla implantaten med hydroxylapatit, en mineralförening som finns naturligt i bland annat benvävnad.

— Studierna visar att ytbehandlingens effekt är som om störst de första veckorna för att sedan minska med tiden, säger Pär Johansson, som nu disputerar vid Odontologiska fakulteten, Malmö högskola.

Titan är idag det vanligaste förekommande implantatmaterial tack vare dess goda biologiska och mekaniska egenskaper. Dock har titan en del brister, bland annat på grund av dess avvikande styvhet till kroppens skelett. Ett alltför styvt implantat kan ge upphov till ogynnsam kraftfördelning vilket kan leda till nedbrytning av kringliggande ben. Polyetereterketone (PEEK) å andra sidan har en styvhet som är jämförbar med kroppens ben vilket gör att krafterna fördelas mer gynnsamt.

Ska tåla belastning

PEEK är biokompatibelt och bioinert vilket innebär att det inte orsakar någon allergisk eller toxisk reaktion i kroppen. På minussidan finns att det inte sker någon  naturlig osseointegration, det vill säga att det inte växer ihop med ben.
— Vi vill att implantatet ska växa fast i benet för att kunna klara av krafterna vid till exempel tuggning, , säger Pär Johansson.
Pär Johansson har genomfört olika experiment för att se om en ytbehandling bestående av hydroxylapatit kan göra ytan mer bioaktiv och på så sätt öka osseointegrationen.  Utvärderingen genomfördes efter 3, 12 och 20 veckors inläkningstid i ben och obehandlade implantat användes som kontroller.

God effekt i tidigt skede

Resultaten visar en mycket god effekt i det tidiga skedet. En snabb osseointegration kan ibland vara avgörande hos patienter med undermålig benkvalitet, menar Pär Johansson.
—  Idag används PEEK inom ryggradskirurgi och där kan förhoppningsvis dessa resultat bidra till en förbättring, men för att fungera som ett tandimplantat krävs mer forskning, säger Pär Johansson.

—   Efter denna studie vet vi nu att den tidiga osseointegrationen hos PEEK kan förbättras och detta kan i framtiden kombineras med andra ytmodifieringar för att uppnå en effekt i ett längre perspektiv.

Text: MAGNUS JANDO

Artikeln är tidigare publicerad på Malmö högskolas hemsida