Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Förståelse för saliv kan bidra till bättre tandvårdsprodukter

2022-08-23
närbild på händer. ena handen håller i en tandborste och den andra trycker ut tandkräm
Foto: iStock/PeopleImages

Komponenter i saliv bildar ett tunt skikt, salivfilmen eller salivpellikeln, som ger skydd mot en rad tand- och munsjukdomar. Men kan en ingrediens i munvårdsprodukter, som tandkräm och munvatten, ha en skadlig effekt på dess funktion?

Salivfilmen är en tunn organisk film som bildas på ytor, som tänder och tandkött, vid exponering av saliv. Den har många egenskaper som hjälper att upprätthålla munhälsa, men mycket är okänt om hur den fungerar. En ny avhandling har undersökt filmens egenskaper, och testat hur munvårdsprodukter påverkar dess funktion. Förhoppningen är att forskningen i framtiden kan leda till att produkter såsom tandkräm är mindre irriterande för munnen.

– När du inte producerar så mycket saliv har du inte lika bra som skydd i munnen. Då blir man mer mottaglig för orala sjukdomar; emaljen kan börja smulas sönder, du får sår, du kan drabbas av muntorrhet, säger Hannah Boyd.

Vital roll i att upprätthålla oral hälsa

Hannah Boyds avhandling, som bestod av fyra artiklar, syftade till att öka förståelsen för de strukturella och mekaniska egenskaperna hos salivfilmen. Den undersökte bland annat hur tensider (ytaktiva ämnen), en vanlig ingrediens i till exempel tandkräm, interagerar med salivpelliklar och därmed påverkar salivens skyddseffekt.

– Många munhygienprodukter innehåller ytaktiva ämnen som stabiliserar deras aktiva ingredienser. Men det har visat sig att de kan leda till ett antal sjukdomar. Att förstå orsaken till varför, och om det beror på deras interaktion med salivfilmen, är ett steg mot att bättre förstå filmens vitala roll i att upprätthålla oral hälsa, säger Boyd.

Avhandlingen visade att nonjoniska ytaktiva ämnen interagerade med salivpelliklarna på ett mindre aggressivt sätt än mer vanligt använda joniska ytaktiva ämnen. Det framkom också att mekanismen för själva interaktionen med salivpellikeln varierade mellan dessa typer av ytaktiva ämnen – kunskap som kan påverka utvecklingen av framtida munhygienprodukter som skyddar oss från munsjukdomar.

– Ju bättre vi kan förstå salivpelliklar, desto bättre kan vi förstå och bekämpa orala sjukdomar. I framtiden kan detta till exempel hjälpa oss utveckla  artificiella salivsubstitut – för att förhindra munsjukdomar och kanske också använda kunskapen till att testa nya munhälsoprodukter i ett tidigt utvecklingsskede.

Artikeln är tidigare publicerad av Malmö universitet.

Länk till hela avhandlingen: On the structure and mechanical properties of in vitro salivary pellicles