Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Första delsvaret på frågan varför fetmaoperation botar diabetes

2013-05-02
Nils Wierup
Nils Wierup. Foto: Katrin Ståhl

Merparten av de typ 2 diabetiker som fetmaopereras tillfrisknar bara några dagar efter ingreppet, långt innan kroppsvikten minskar. Ingen vet vad det är som händer men nu har forskare på Lunds universitets Diabetescenter ett första delsvar.

– Våra fynd visar på flera förändringar som en följd av operationen, ett så kallat gastric bypass-ingrepp, som vi tror är en del av förklaringen, säger Nils Wierup.

Vid gastric bypass kopplas större delen av magsäcken samt tolvfingertarmen bort, så att maten inte passerar där. Endast en liten del av övre magsäcken kopplas direkt till tunntarmen.

– Om vi kan vi identifiera den bakomliggande mekanismen öppnar det upp för mer individanpassade operationer redan i närtid. På sikt ger det kanske en möjlighet att få samma resultat med piller istället för med operation, säger Jan Hedenbro.

Före, under och efter ingreppet

Sambandet mellan övervikt/fetma och typ 2 diabetes är starkt och många patienter skulle bli av med sin diabetes om de utan operation gick ned i vikt.

Det som intresserar forskarna i den pågående studien är operationens sidoeffekt – det snabba tillfrisknandet från typ 2 diabetes. 85 procent får efter ingreppet normalt blodsocker utan stöd av läkemedel.

Andra operationstekniker för viktminskning har inte lika snabba och kraftfulla effekter på diabetes. I undersökningen följer forskarna överviktiga personer som ska genomgå en operation med en mängd undersökningar och provtagningar både före, under och efter ingreppet. De första resultaten publiceras nu i Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Unikt tillfälle

– Det är en liten studie men på ett unikt material, kommenterar kirurgerna i studien, Jan Hedenbro och Mikael Ekelund.

I vissa fall lägger kirurgen som en försiktighetsåtgärd in en kateter i den del av magsäcken som inte längre har kontakt med födan. Det var detta som gav forskarna en möjlighet att exakt studera vad som skiljer ett födointag åt före och efter ingreppet.

– I de flesta undersökningarna hittills man analyserat prover från patienter före och efter gastric bypass men då finns det risk för att resultaten blir missvisande. De beror inte på själva operationen utan till exempel på viktminskning och mindre matintag, säger Nils Wierup.

Hormoner, aminosyror, blodfetter

Deltagarna fick dricka en bestämd mängd näringsdryck, strax innan, under och med korta intervall efter analyserades blodproverna.

– Ett födointag utlöser en mängd reaktioner, tarmen utsöndrar olika hormoner, nivåerna av aminosyrorna och blodfetter förändras. Det går på bara några minuter och inom två timmar klingar det av, förklarar Nils Wierup.

Nästa steg var att genom katetern spruta in samma mängd näringslösning under samma tid som patienten hade druckit den. Samma provtagningar utfördes. Nu hamnade födan där den skulle ha hamnat före gastric bypass-operationen.

Fem gånger högre insulinnivå

– Vi simulerade situationen före operationen och kunde jämföra den med efter operationen. Patienten var i exakt samma tillstånd, enda skillnaden var hur födan placerades.

Och jämförelsen visade på stora skillnader.

– Ja, när patienten drack lösningen steg insulinnivån i blodet nästan fem gånger mer än när födan sprutades in i den avstängda magsäcken.

Tarmhormoner, som har stor betydelse för att kontrollera blodsockernivån, ökade kraftigt liksom vissa aminosyror. Även fettsyrorna i blodet påverkades kraftigt med ungefär en halvering av nivåerna, säger Nils Wierup och konstaterar.

– Vi tror att de här förändringarna är en del av svaret varför gastric by pass botar typ 2 diabetes.

Forskargruppen går nu vidare med fler patienter och mer omfattande undersökningar.

– Vi har tittat på några få tarmhormoner. Kanske hundra eller fler deltar i kroppens komplexa sockeromsättning.

Text: TORD AJANKI

Nyhet från diabetesportalen.se och Lunds universitet, 30 april 2013