Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskning för en god start i livet

2015-09-29

Closeup detail of newborn baby being examined with stethoscope ten minutes after birth_dreamstime_10112845

Karin Källén installerades som professor i klinisk epidemiologi den 16 oktober vid Lunds universitet. Nedan skriver hon själv om sin forskning.

Alltsedan neurosedyn-katastrofen på 1960-talet öppnade allmänhetens ögon för att läkemedel under graviditet kan orsaka medfödda missbildningar, har det stått klart att olika typer av exponeringar kan ha förödande effekter på det växande fostret i livmodern. Förutom att vara direkt missbildningsframkallande kan exponeringar av olika slag orsaka lågviktighet, för tidig födsel, eller fosterdöd. Vi vet nu att förhållanden under fosterlivet även kan ha stor betydelse för framtida psykisk och fysisk hälsa. Alltsedan min disputation om fosterskador efter att modern rökt har jag ägnat mig åt att identifiera och utvärdera olika riskfaktorer med hjälp av våra svenska hälsodataregister.

Förlossningsvårdens kvalitet är minst lika viktig för framtida hälsa. Varje dåligt underbyggt beslut kan resultera i livslånga konsekvenser för barnet, samtidigt som vetenskapligt underbyggda rutiner kan vända en till synes besvärlig start till ett liv med god livskvalitet. En stor del av min forskning ägnar jag åt att identifiera risk-och framgångsfaktorer vid obstetriskt eller neonatalt omhändertagande, som t.ex att studera omhändertagande vid extremt för tidig förlossning (före 27 veckor), att studera utfall efter provrörsbefruktning, eller att studera kort-och långsiktiga effekter av förlossning med kejsarsnitt.

En viktig del av mitt arbete är att ta ställning till hur mina resultat skall kommuniceras. Blivande föräldrar är en utsatt grupp som kan drabbas hårt av olika risklarm. Även om man hittar riskfaktorer på gruppnivå, så vet man oftast inte anledningen till att ett visst barn har skadats. Det finns således ingen anledning att lägga sten på redan drabbade föräldrars börda. Istället är det viktigt att information ges så sakligt och balanserat som möjligt – helt utan inslag av skräckpropaganda.

Text: KARIN KÄLLÉN, professor i klinisk epidemiologi

Foto: Roger Lundholm
Bild bebis: Colourbox

Från broschyren: ”Professorsinstallation 16 oktober 2015″ som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.