Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Pyotr Platonov: Små avvikelser i EKG förutsäger förmaksflimmer

2010-01-27

Ett ensamt EKG varnar inte för förmaksflimmer. Men forskare i Lund har tagit fram avancerade datorprogram som hittar olika små avvikelser i EKG. Med denna unika metod kan man visa både risk för förmaksflimmer och bedöma om behandlingen kommer att lyckas.

– Orsaken till förmaksflimmer är fortfarande en stor gåta. Vi har etablerat ett forskningssamarbete med andra forskargrupper i Europa och USA för att förbättra diagnostiken och val av behandlingen för patienter med förmaksflimmer. Det har varit ett oerhört produktivt sätt att jobba på eftersom vi får ett större patientmaterial och bättre möjligheter att utveckla våra olika metoder.

Det berättar Pyotr Platonov som är hjärtspecialist vid Universitetssjukhuset i Lund. Han kombinerar sitt arbete som läkare inom området hjärtarytmi, det vill säga hjärtrytmrubbningar, med forskning.

Förmaksflimmer är ett av kärnområdena i Pyotr Platonovs forskning. Det är den vanligaste formen av hjärtrytmrubbning och den kan i allvarliga fall leda till stroke och försämra förloppet av andra sjukdomar.

Orsakerna till förmaksflimmer kan vara många – ett av dessa är att hjärtat har åldrats och förändrats på grund av olika sjukdomar såsom kranskärlssjukdom, klaffel, hjärtsvikt och så vidare. Förmaksflimmer innebär att de elektriska impulserna vandrar kaotiskt runt i förmaken i hjärtat och gör att hjärtat slår snabbt och oregelbundet. Blir signalerna för oregelbundna stör det pumpningen av hjärtat.

Unik metod visar på risken för förmaksflimmer

– Ett vanligt EKG visar hur snabbt hjärtat slår men det säger inget om risken att få förmaksflimmer. Tillsammans med Lunds tekniska högskola har vi utvecklat en metod att analysera EKG-signalerna ytterligare. Det är en unik metod som faktiskt kan visa på risk för förmaksflimmer och i förväg bedöma om behandlingen kommer att lyckas.

Signalerna från det vanliga EKG:et analyseras ytterligare med hjälp av avancerade datorprogram och forskarna i Lund har hittat olika avvikelser i EKG:et som tyder på risk för förmaksflimmer. Forskarna har sett att små avvikelser i EKG:et, som motsvarar förmakens elektriska aktivitet, kan vara viktigare än man tidigare trott.

Flera nya projekt på gång

Pyotr Platonov berättar också om ett nytt projekt där man försöker koppla samman kunskapen om förmaksflimmer och EKG med forskning om hjärtats anatomi och hur pumpningen av blodet går till.

– För att bättre förstå orsakerna till förmaksflimmer har vi precis påbörjat ett projekt tillsammans med MR-gruppen här på sjukhuset. Där ska vi studera hur de elektriska signalerna sprids i hjärtat och jämföra det med hjärtats anatomi och struktur.

Ett annat projekt som nyligen inletts är att studera sambandet mellan genetiska faktorer och risken för plötslig död hos patienter med ärftliga hjärtsjukdomar. Där samarbetar Pyotr Platonovs forskargrupp med Genetiska kliniken på Universitetssjukhuset i Lund.

– Vi bygger upp en systematisk uppföljning och familjeutredning av den här patientgruppen som inte har funnits tidigare. Kanske kan detta utvecklas till något stort om det visar sig att vi hittar kopplingen mellan förändringar i de gener som kodar till exempel för hjärtats signalsystem, och risken att drabbas av livshotande hjärtrytmrubbningar. Det skulle kunna leda till nya sätt att behandla sjukdomen och förebygga plötslig död.

NINA HULT

juni 2009