Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Lena Ohlsson: Kostfetter kan gynna vår hälsa

2010-01-26

Fett har en negativ klang i mångas öron. Men det finns de som ser fördelar med fett istället för nackdelar.

– Kostfetter som finns i mindre mängder, så kallade polära lipider, tycks vara bra för vår omsättning av fetter i kroppen och har visat sig ha en god inverkan på vår hälsa, säger Lena Ohlsson, laboratorieforskare vid institutionen som i flera år forskat kring kostfetter som människokroppen kan ha nytta av.

Lena Ohlsson och hennes kollegor studerar sfingolipider, polära lipider som finns i animaliska livsmedel som ägg, mjölk, ost och kött och en annan polär lipid som kallas galaktolipider, den vanligaste polära lipiden då den finns i allt grönt växtmaterial, men även i frukt, frön, rötter med mera. Forskarna studerar den som finns i havreolja.

– Proteiner som svarar för nedbrytningen av sfingolipider i tarmen, har visat sig vara viktiga markörer för risken att utveckla inflammatorisk tarmsjukdom eller cancer i tjocktarmen. Både våra studier och andras talar för att sfingolipider via proteinerna minskar risken att drabbas av de här tarmsjukdomarna, säger Lena Ohlsson.

I en mindre studie på friska försökspersoner har man sett att sfingolipider även tycks ha en gynnsam effekt på blodfettsnivåerna i kroppen vid högt kaloriintag. Forskarna tror även att sfingolipiderna påverkar kolesterolnivåerna på ett positivt sätt, men det har hittills bara konstaterats i djurmodeller.

– Blodfettsstegring efter en måltid är en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom. Därför är det intressant att undersöka de polära lipidernas effekter på blodfettsstegringen, men även på mängden och storleken på kolesteroltransportörer i blodet.

– Havreolja, som i dag bland annat används inom djurvård, är naturligt rik på galaktolipider och tycks vara bra för tarmens välbefinnande. Därför kommer vi att testa en ny sorts havreolja i koststudier på friska personer under våren.

Lundagruppen har också inlett studier för att försöka förstå vad det är som avgör när en viss mängd av ett specifikt kostfett är mer eller mindre hälsosamt.

– Vi studerar blodfettsprofiler efter måltid och jämför olivolja med smör och en ny olja som innehåller lite högre koncentration av omega-3 fettsyran alfa-linolensyra. Målsättningen är resultat som kan användas för att utveckla ett fettindex som dietister kan använda som ett verktyg vid rådgivning.

I framtiden hoppas Lena Ohlsson på kliniskt samarbete för att kunna studera effekter av polära lipider i kosten hos patienter/personer med för höga blodfetter, till exempel vid typ2-diabetes.

Hennes forskning om kostfetter har inte avskräckt henne från att lägga en klick smör på smörgåsen.

– Min grundfilosofi är att kostfetter har sin bestämda plats i vår matkultur. Utbudet är gigantiskt, men det gäller att äta varierat även när det gäller fett – och i rimliga mängder. Sedan är det viktigt att förbruka det man stoppat i sig, säger hon.

OLLE DAHLBÄCK

Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund

Artikeln är tidigare publicerad som forskarporträtt på IKVL:s hemsida