Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Kees-Jan Pronk: Kan åldrande celler leda till nya behandlingar av blodcancer?

2010-01-27

Kees-Jan Pronk arbetar som läkare på Barn- och ungdomssjukhuset vid Skånes universitetssjukhus Lund. Och forskar vid Stamcellscentrum i Lund om hur åldrandet påverkar cellerna i vårt blod.

Det finns olika blodsjukdomar, framför allt leukemier, som beror på att det gått fel någonstans i cellernas mognad till olika typer av blodceller. Men för att kunna förstå vad som har gått fel måste man först ha kunskap om hur mognaden av cellerna går till – och det är det som Kees-Jan Pronk och den forskargrupp han ingår i försöker ta reda på.

I vårt blod finns det olika slags blodceller. De röda blodcellerna som transporterar syre, de vita blodcellerna som ansvarar för vårt immunförsvar och blodplättarna som stoppar blödningar.

Alla typer av blodceller bildas från de så kallade blodstamcellerna som framför allt finns i benmärgen. En stamcell är en cell som kan göra en exakt kopia av sig själv – det kan inga andra celler i kroppen göra. En stamcell kan också utvecklas till olika typer av andra celler. Ursprungligen trodde man att stamceller kunde bli alla andra celler i kroppen, men nu vet man att det inte är så utan att även stamceller är specialiserade för olika uppgifter.

Åldrande celler ger ledtrådar

– I vår forskning tittar vi på vilka faktorer som styr blodets stamceller och hur de utvecklas till olika typer av blodceller, berättar Kees-Jan Pronk. Blodbildningen är mer komplex än vad man tidigare trott.

En av de saker som Kees-Jan Pronk har tittat närmare på är vad som händer i blodceller när de åldras och han försöker bland annat se om mitokondrier, som man förenklat skulle kunna kalla för cellernas energicentral, är inblandade på något sätt.

– Det ser ut att finnas en koppling mellan defekta mitokondrier och åldrande som vi håller på att utforska, säger Kees-Jan Pronk. Vi har också jämfört celler från unga och från gamla människor för att bättre förstå vad som händer med blodcellerna i det vanliga åldrandet, berättar Kees-Jan Pronk.

Äldre människor har till exempel ofta lägre blodvärde (det vill säga färre celler som kan transportera syre i kroppen) och fler blodplättar (vilket ökar risken för blodproppar). Hos äldre finns det också ofta mindre av den typ av celler som tillverkar antikroppar och som hjälper kroppen att försvara sig mot olika infektioner.

– Genom att förstå vad som händer med blodcellerna när man åldras hoppas vi bättre kunna förstå vad som händer vid olika sjukdomar som leukemi. Det vi framöver vill titta mer på är bland annat hur blodceller från äldre respektive yngre patienter med leukemi skiljer sig åt.

NINA HULT

december 2009