Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Mef Nilbert: Nya metoder för att hitta skräddarsydda cancerbehandlingar

2010-01-11

– Det kommer en rad nya målstyrda läkemedel mot cancer varje år och det är ett jättestort uppdrag att för varje sjukdomstyp välja rätt.

Mef Nilbert är läkare och forskare på Onkologiska kliniken i Lund. Hennes forskning handlar dels om ärftlig tarmcancer, dels om sarkom som är en tumörsjukdom i armar och ben.

– Min styrka som forskare ligger i att bygga broar mellan kliniken och forskningen. Att ställa rätt frågor och tolka resultaten vi får i vår forskning.

Tumörsnitt visar cancerprognos

Mef Nilbert berättar att hennes forskargrupp bland har annat tagit fram en ny metod för att enkelt kunna ställa prognos på sarkom.

Genom att studera ett snitt av tumören ser vi om den växer med utväxter och därmed lättare sprider sig i kroppen. Därefter mäter vi uttrycket av tumörassocierade proteiner. Från denna information kan man hitta nycklar till framtida skräddarsydda behandlingar och bygga modeller för vilka patienter som ska ha vilken behandling.

Med en så enkel metod att studera tumören har man kunnat förbättra behandlingen av personer som drabbats av sarkom och se vilka patienter som bäst behöver cellgifter, strålning och olika former av målstyrda cancerläkemedel.

Samarbete med andra forskare

Mef Nilberts forskargrupp tittar också på hur generna uttrycks i dessa tumörer för få ännu en pusselbit som kan hjälpa läkarna att ge patienterna en så bra behandling som möjligt.

– Vi har också samarbete med forskargrupper i andra länder för att få ett större patientmaterial att arbeta med och ta del av olika diagnosmetoder som de har utvecklat. Det vi är duktiga på i Sverige är uppföljningen i form av olika register.

Till exempel samarbetar vi med forskare på Stanford som har en metod att studera hur tumörens stödjevävnad beter sig, det är ytterligare en metod som kan ge oss ledtrådar till hur vi bäst behandlar patienten.

Starka berättelser om cancer

Mef Nilbert är en forskare med stort engagemang. Inte bara för forskningen. Hon vill ge patienterna förebilder och har bland annat sammanställt olika berättelser från personer som har överlevt sin cancer i boken ”Berättelser om cancer”.

– Det är starka berättelser. Och man känner igen mönster – som att  se vardagen som lyx.

NINA HULT

december 2009