Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Forskare: Polyamori rör upp starka känslor

2021-08-27

Personer som är öppet polyamorösa kan mötas av starka reaktioner från omgivningen. Inte minst om de har barn. I en ny studie berättar polyamorösa om hur de hanterar normer kring familjeliv och föräldraskap.

Porträttfoto av Catrine Andersson. Hon har kortklippt mörkt hår med en lockig lugg. Hon bär glasögon med runda mörka bågar. Bilden är tagen ute framför en grå vägg med graffiti
”Det finns väldigt starka normer för hur vi ska leva i vuxna relationer, som i sin tur har en stark koppling till familjeliv och föräldraskap” säger Catrine Andersson, docent i socialt arbete. Foto: Malmö universitet.

I våras utlöste en frågespalt i DN både läsarstorm och debatt. En oroad kvinna bad om råd eftersom hennes vuxne son berättat att han och mamman till deras barn lever i en polyamorös relation. I svaret till brevskrivaren rådde psykologen henne att försöka acceptera sonens val, något som väckte känslor på flera håll.

– Debatten sätter fingret på det vår studie visar. Det finns väldigt starka normer för hur vi ska leva i vuxna relationer, som i sin tur har en stark koppling till familjeliv och föräldraskap. Den som går utanför normen kan utlösa starka och ofta känslostyrda reaktioner, säger Catrine Andersson, docent i socialt arbete.

POLYAMORI

Att vara polyamorös är enkelt uttryckt att ha flera romantiska och/eller sexuella partners samtidigt, där alla vet om varandra. Poly, eller flersamhet, används som ett samlingsnamn för relationer och personer som på olika sätt bryter mot tvåsamhetsnormen.

Anklagelse om otrohet är vanlig

2017 startade Catrine Andersson och Charlotta Carlström ett pilotprojekt vid Malmö universitet om polyamori. Intresset för att delta i intervjustudien var stort och nu har pilotprojektet mynnat ut i ett flertal publikationer, nu senast ett kapitel i den nyutgivna antologin Close Relations – Family, Kinship, and Beyond. Kapitlet belyser just frågan om polyamori och föräldraskap.

– Bland våra intervjuade var det många som tyckte att ett bra föräldraskap kan gå hand i hand med att ha flersamma relationer. De största problemen handlar istället om att behöva hantera omgivningens starka reaktioner och att lägga mycket tid och energi på att förklara, berättar Catrine Andersson.

I studien behandlas teman som idealbilden av den goda föräldern och normer kring tvåsamhet, men även sexualmoral och promiskuitet.

– Polyamori är en fråga som rör upp känslor hos omgivningen, alltifrån milt oförstående till väldigt starka reaktioner och anklagelser om att du inte vet vem som är pappa till dina barn eftersom du har fler partners, säger Catrine Andersson.

– Under tiden vi arbetat med det här projektet har vi upptäckt att anklagelsen om otrohet är ganska vanlig. Omgivningen har svårt att förstå och säger ”det är egentligen otrohet, eller hur?” En annan missuppfattning är att det här är något man gör när man är ung, att det ska gå över sen, framförallt när man startat en familj.

Svårt att vara öppen inför omgivningen

De intervjuade hade olika strategier för att hantera omgivningens reaktioner och frågor, men de flesta som deltog i studien undvek att vara öppna med hur de levde.

– Övergripande visar vår forskning att det fortsättningsvis är ganska stora problem för de som lever polyamoröst att vara öppna med det inför omgivningen. Vi har ett relativt litet underlag men resultaten stämmer väl överens med vad internationell forskning visar, säger Catrine Andersson.

Den nya studien är publicerad i antologin Close Relations – Family, Kinship, and Beyond.

Text: ANNA DAHLBECK 

Om studien

Studien om polyamoröst föräldraskap ingår i pilotprojektet Polyamori – relationer, familj och vardag utanför tvåsamhetsnormer. Analyserna i projektet är baserade på intervjuer med 22 personer med erfarenheter av icke-monogama förhållanden.