Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Förkylning eller kanske ebola…?

2015-03-19
Julia Ellbrant
Julia Ellbrant är leg. läkare och doktorand i anestesiologi och intensivvård vid Institutionen för kliniska vetenskaper Malmö, Lunds universitet. Foto: Roger Lundholm

”Det är mörkt och kallt ute. Iris, 2 år, skrek men skriker inte längre. Hon är istället stilla, blek och alldeles het. Hon ligger i mitt knä.

Jag är rädd. Igår besökte vi vårdcentralen där man tog ett blodprov som den snälla sköterskan sa var 20. Det var tydligen bra.

Men Iris har inte blivit bättre, tvärtom. Jag känner oron krypa upp längsmed ryggraden. Vårdcentralen är stängd nu. Timmarna fram tills i morgon bitti känns oändliga. Hur ska jag klara natten?

Jag vill försöka vara lugn. Men inte på bekostnad av min lilla Iris…”

Föräldrars oro för sina sjuka barn måste tas på största allvar. Den hjälper oss att hitta och i god tid behandla allvarliga sjukdomar, i synnerhet hos små barn. Frågan är hur vi bäst kan hjälpa föräldrar att ta sina sjuka barn till rätt ställe i tillräckligt god tid?

Akutmottagningarna får inte överbelastas

För barn med akut sjukdom i behov av högspecialiserad barnläkarvård finns barnakutmottagningen. Men det är viktigt att den inte överbelastas. De allra sjukaste barnen måste få all uppmärksamhet de behöver. Överallt i världen är detta ett stort problem. Att våra akutmottagningar överbelastas och att arbetsmängden blir för stor för att personalen ska kunna garantera snabb och säker vård för de allra sjukaste patienterna.

Studerar vilka som söker till akuten

På Malmös barnakutmottagning har vi därför valt att undersöka vilka sjuka barn som söker, varför de kommer till oss och hur sjuka de är. Kommer även barn som egentligen skulle ha kunnat få lika bra hjälp på andra ställen i sjukvården? Har föräldrarna till och med försökt få hjälp där men inte fått det? Finns det brister i tillgängligheten till råd och vård?

Vi har genom en enkätundersökning tagit reda på varför föräldrar söker med sina sjuka barn på en barnakutmottagning och om de sökt råd eller vård för samma sjukdom före besöket. Föräldrars oro måste tas på största allvar! Vi måste kunna möta deras behov samtidigt som vi erbjuder säker vård och så långt som möjligt på rätt nivå.

Förklara och förstå föräldrarnas vardag

Våra resultat kan öka förståelsen för föräldrarnas vardag med sina sjuka barn. Vi redan har sett att barnsjuksköterskor på säkert sätt kunnat ge råd till lindrigare sjuka barn utan behov av barnläkarkontakt. Dessa barn har kunnat hänvisas vidare till annan vårdinstans eller kunnat återvända hem. Många föräldrar har före besöket varit i kontakt med andra vårdgivare. och andra har försökt få råd och hjälp men inte lyckats och därför sökt direkt på barnakuten. En stor mängd data kvarstår dock och bearbetas just nu. Resultaten kommer hjälpa oss beskriva och bättre förstå hur och varför sjuka barn söker akutsjukvård i Malmö.

”Iris blir blekare. Jag känner på mig att något är fel. Det är något som inte stämmer. Jag ringer sjukvårdsupplysningen på 1177. De frågar mig om Iris har feber. Och om hur hon mår. Jag berättar. Sedan ber de mig åka in till barnakuten. Jag gör det. Mitt i natten.

Det är tomt i väntrummet. Frånsett en äldre pojke. Vi får snabbt hjälp av en barnsjuksköterska. Han är lugn. Doktorn är på väg, säger han.

Jag sjunker ner i soffan med Iris i famnen. Tryckt tätt intill mig. Oron finns kvar men det känns tryggt att det finns hjälp att få…”

 

Text: JULIA ELLBRANT

Foto: ROGER LUNDHOLM