Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsningseftermiddag om migrän

2018-10-17

Ny medicin mot migrän – äntligen här!

Svenska huvudvärkssällskapet firar 50 år och anordnar en föreläsningseftermiddag på temat Ny medicin mot migrän – äntligen här!
Svensk grundforskning har resulterat i nya migränmediciner med specifik verkningsmekanism. Hur stort är det och vem passar de för?

När? Måndag 22 oktober 2018 kl 13:00 till 17:00

Var? Aulan, Skånes universitetssjukhus i Lund

Introduktion: Förvaltningschef Björn Eriksson

13:10-13:25 IHS president Lars Edvinsson hälsar välkomna och berättar lite om sällskapets syfte och historik.

13:25-13:40 Hur är det att leva med svår migrän. EHA president Elena Ruiz de la Torre.

13:45-14:05 Huvudvärk/migrän är vanligt, orsakar svårt lidande och hög kostnad för samhället. Mattias Linde

14:05-14:25 Diagnos, utveckling och behandling av migrän. Utveckling av en ”standard of care” för icke-specialister vid migrän, utformat av Huvudvärkssällskapet Anna Sundholm

14:30-15:00 Kaffepaus

15:00 – 15:20 Kronisk migrän – vanligt och underbehandlat. Behandlingsplan. Ingela Nilsson Remahl

15:20-15:40 Från upptäckt till klinik = CGRP´s historia och ny profylaktisk behandling. Lars Edvinsson

15:40-16:00 Hortons sjukdom – cluster headache; vad är det och hur tar vi oss an dess utmaning? Anna Steinberg – Elisabet Waldenlind

16:00-16:20 Hur ska vi tackla alla dessa huvudvärkspatienter i framtiden? Tor Ansved – Ingela Nilsson Remahl

16:25-16:45 Att starta ett nationellt huvudvärkscenter – erfarenheter från Danmark och ”the national Headache Center at Glostrup”. Rigmor Jensen

16:45-17.00 Frågor och avslutning: Dekanus Erik Renström

Välkomna!

Anmälningar från Region Skåne och SUS: Lars.Edvinsson@skane.se

Anmälningar från Medicinska fakulteten och Lunds universitet: Ingrid.Ristilammi@med.lu.se

Frågor och funderingar: 046-17 14 85

Programmet (pdf) 


Lyssna på vår podd om migrän med Lars Edvinsson