Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNINGAR: Barn och teknik – möjligheter och utmaningar i vården

2017-09-22
barn och mobil
Foto: Colourbox
Den digitala tekniken är idag ett självklart inslag i barnsjukvården. Ändå har vi bara sett början på en genomgripande förändring. Samtidigt som sjukvården blir allt mer digitaliserad, följer den här nya tekniken med barnet hem för att underlätta vardagen med långvarig sjukdom.
Utifrån den senaste forskningen presenterar och diskuterar ett antal vårdforskare den digitala teknikens möjligheter och utmaningar, hur modern teknik kan underlätta för barnet och familjen när ett barn är sjukt och hur modern teknik påverkar barns hälsa.

Programmet är fyllt av populärvetenskapliga föreläsningar och diskussioner av och med forskare knutna till Lunds universitet och LUC3 (Lund University Child Centered Care). Ställ frågor, diskutera eller bara luta dig tillbaka och lyssna.

Välkomna!

Program

 • 13:00 – Välkomna 
  Moderator, Inger Kristensson-Hallström.
 • 13:05 – Barns delaktighet i vården
  Inger Kristensson-Hallström, professor i pediatrisk omvårdnad,
  forskargruppschef, leg. barnsjuksköterska.
 • 13:20 – Involvera barnen i teknikutvecklingen     
  Per-Olof Hedvall, universitetslektor vid Certec, tekn. dr, docent.
 • 13:35 – Kommunikation mellan vårdpersonal och familj – med pekplatta    
  Pernilla Stenström, med. dr, överläkare i barnkirurgi.
  Boris Magnusson, professor i datavetenskap.
 • 14:00 – Fruktpaus med workshop
  Boris Magnusson demonstrerar en pekplatta som utvecklats i ett samarbete mellan Lunds
  universitet och Skånes universitetssjukhus för kommunikation mellan vårdpersonal och familj.
 • 14:20 – Barnet i den högteknologiska vården – om barn som strålbehandlas
  Jenny Gårdling, doktorand, universitetsadjunkt, leg. röntgensjuksköterska.
 • 14:30 – Familjen i den högteknologiska vården           
  Annika Sjöström-Strand, dr med. vet. universitetslektor, leg. intensivvårdssjuksköterska.
 • 14:40 – Teknikens betydelse för barn med diabetes – en mammas berättelse  
  Ingela Mårtensson berättar om vilken betydelse tekniken haft för familjen och sonens diabetes.
 • 14:55 – Avslut
  Moderator, Inger Kristensson-Hallström.
 • 15:00 – Mingel med frågor och diskussion      
  Vi bjuder på kaffe/te och enklare tilltugg.

Ladda ner programmet här

 


 

Anmälan är valfri men uppskattas för att vi ska få en uppfattning över hur många som kommer.
Er anmälan skickar ni i sådant fall till jon.ulvsgard@med.lu.se

NÄR:
2017-09-29 13:00 till 15:45
VAR: 
Health Science Centre, Baravägen 3, Lund. Sal C 315, våning 3