Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsning om HIV/aids 1 december i Malmö

2023-11-23

Missade du föreläsningen om HIV och aids? Föreläsningen hölls den 1 december 2023 i Malmö och nu kan du se den i efterhand.

 

Program

13.30 Introduktion, moderator till dagens föreläsning

Fredrik Månsson och Emanuel Karlström

13.35 Hiv 40 år senare – något helt annat än 1983

Fredrik Månsson, överläkare, Infektion, Skånes universitetssjukhus

14.05 Hiv-vaccin och botande behandling – är det möjligt?

Marianne Jansson, docent, Medicinsk mikrobiologi, Lunds universitet

14.30 Paus med frukt och vatten

14.45 På upptäcktsfärd – att leva med hiv

Emanuel Karlström, strateg, Hiv Sverige och Joost Nussy, Positiva Gruppen Syd

15.20 Sprutbytesverksamhet – hivförebyggande arbete i nästan fyra decennier

Marianne Alanko Blomé, överläkare, Sprutbytet, Infektion, Skånes universitetssjukhus

15.40 Smittskyddsaspekter på hiv – hur har kunskapen utvecklats över åren?

Per Hagstam, överläkare, Smittskydd Skåne

Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningarna

Föreläsningen arrangeras av Verksamhetsområde Infektion och Patientforum Sjukhusbiblioteket vid Skånes universitetssjukhus