Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Föreläsning om hepatit

2024-02-23

På onsdag den 28 februari är det dags för en föreläsning med fokus på virusorsakad hepatit B och C. Föreläsningen vänder sig till allmänheten och kan följas på plats i Malmö eller digitalt i efterhand.

NÄR? 28 februari kl 13.30–16.00,

VAR? Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, Skånes universitetssjukhus i Malmö

Föreläsningen kan ses i efterhand.  Länk till föreläsningen

Illustration av hepatit C-virus. Bild: iStock/Dr_Microbe

PROGRAM

13.30 Introduktion, moderator till dagens föreläsning, Marianne Alanko Blomé

13.35 Vad är hepatit? Kan hepatit B och C elimineras som hot mot folkhälsan? Marianne Alanko Blomé, bitr. smittskyddsläkare, infektionsläkare, Smittskydd Skåne

14.00 Virus som orsakar hepatit B och C Gülsen Özkaya Sahin, överläkare, Klinisk mikrobiologi och vårdhygien, Region Skåne

14.20 Paus med frukt, vatten och kaffe

14.40 Hur behandlas hepatit B och C? Camilla Håkangård bitr. överläkare, VO Infektionssjukdomar, Skånes universitetssjukhus

15.00 Hepatit i vår vardag Anette Forsberg och Eva Öfverström, sjuksköterskor, VO Infektionssjukdomar, Skånes universitetssjukhus

15.40 Hepatit B och C ur ett smittskyddsperspektiv Mattias Waldeck, bitr. smittskyddsläkare, Smittskydd Skåne

Det finns möjlighet att ställa frågor i samband med föreläsningarna

Välkommen! Ingen förhandsanmälan. Fri entré (300 platser)

Länk till program som pdf