Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNING: Att leva med endometrios

2017-12-01

En föreläsningskväll om att leva med endometrios. Föreläsarna berättar hur man ställer diagnos, vad det finns för behandlingar idag och hur långt man har kommit inom forskningen.

Se föreläsningen i efterhand, del 1

Se föreläsningen i efterhand, del 2

 

Tid och plats: 5/12 kl 17.30–20.00 SUS Malmö, Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 5

Föreläser gör Johanna Nordengren och Said Makari, överläkare, Frida Gullberg, sjuksköterska, Åse Knutsson, kurator, Ingrid Peppler-Jönsson, psykolog, Cecilia Thulin, fysioterapeut, Ulrika Johnsson, barnmorska och sexolog.

Arrangörer: Skånes universitetssjukhus: Endometriosteamet, verksamhetsområde kvinnosjukvård samt patientforum Malmö.

Till programmet