Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FÖRELÄSNING 14 MARS: Synligt blod i urinen

2018-03-09

Vilket telefonnummer har röda telefonen?Välkommen till en föreläsningskväll för allmänheten om blåscancer!
Föreläsningen arrangeras av Allmänna Sjukhusets i Malmö Stiftelse för bekämpande av cancer och Patientforum vid Skånes universitetssjukhus.

NÄR: Onsdag den 14 mars 2018, kl 18.00 till ca 20.10,

VAR: Jubileumsaulan, Jan Waldenströms gata 1, Skånes universitetssjukhus i Malmö.

PROGRAM

18.00 Välkommen. Professor Anders Bjartell (ordförande i Allmänna Sjukhusets i Malmö
Stiftelse för bekämpande av cancer).

18.05 Synligt blod i urinen – ett symptom att ta på allvar!
Fredrik Liedberg, överläkare, VO Urologi, Skånes universitetssjukhus.

Läs även: Röd telefon kortar väntetid vid urinblåsecancer

18.20 Patologi vid blåscancer. Roy Ehrnström, överläkare, Labmedicin Skåne.

18.35 Kirurgisk behandling av blåscancer. Petter Kollberg, överläkare,
VO Urologi, Skånes universitetssjukhus.

18.50 Paus, kaffe med kaka.

19.05 Cellgiftsbehandling och nya immunologiska läkemedel vid blåscancer.
Sofia Kjellström, ST-läkare, VE Onkologi och strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus.

19.20 Ny molekylär klassifikation av blåscancer. Mattias Höglund, professor,
Institutionen för kliniska vetenskaper Lund, Onkologi och Patologi.

19.35–20.10 Allmän frågestund – Paneldebatt.

Läs även: 

Bättre behandling av blåscancer

Andra tumörkontroll kan vara av stor vikt vid urinblåsecancer

Välkommen!  (Fri entré – 300 platser) Ingen förhandsanmälan


Länk till programmet som pdf