Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

För tidigt född – hur blir det med tänderna och bettet?

2019-01-23

 

Liselotte Paulsson, som är doktor i odontologi och specialisttandläkare i ortodonti, berättar här om sin forskning kring tandutvecklingen hos för tidigt födda barn