Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fokus på snabbare upptäckt av bukspottkörtelcancer

2017-03-29
Illustration: Dreamstime

Cancer i bukspottkörteln är den fjärde vanligaste orsaken till död i cancer. 1300 drabbas varje år i Sverige och bara var tionde patient kan opereras. För de övriga finns inget att göra då cancern hunnit sprida sig.

Cancern är svår att upptäcka i ett tidigt skede då den ger så få och diffusa symtom i tidigt skede. Därför pågår intensiv forskning vid Lunds universitets och Skånes universitetssjukhus för att hitta metoder som gör det möjligt att tidigt upptäcka cancer i bukspottkörteln.

Flera forskningsprojekt har uppmärksammats av Vetenskapsradion. Lyssna på deras reportage på nedanstående länkar

Länkar till Vetenskapsradion

Test utvecklas för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln

Små tumörer i bukspottkörteln kan spridas snabbt