Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Flickor som behandlats för cancer har ökad risk för tidigt klimakterie

2017-03-20

Idag är femårs-överlevnaden för barn och ungdomar som insjuknar i cancer strax över 80 procent. Sena komplikationer till sjukdomen och behandlingen är inte ovanliga, bland annat kan äggstockarnas funktion påverkas.

I sin avhandling ”Anti-Müllerian hormone as a marker of ovarian reserve in girls before, during and after treatment for childhood cancer” har Helena Mörse, barnonkolog, studerat hur anti-Mülleriskt hormon (AMH) påverkas vid olika cancerbehandlingar.

Helena Mörse disputerar den 23 mars. Hon forskar vid Lunds universitet och är överläkare vid Skånes universitetssjukhus

– De vanligaste sen-effekterna av cancerbehandling är endokrina och hormonella effekter. För flickor ser vi att de kanske inte kommer i puberteten eller att den avstannar. De kan också riskera att komma tidigare i klimakteriet med nedsatt fertilitet som följd, berättar Helena Mörse.

AMH, som bildas i stödjeceller runt äggcellerna, kan mätas i ett blodprov och nivåerna avspeglar äggstocksreserven på ett tillförlitligt sätt.

– Vi såg att AMH minskar dramatiskt hos alla patienter efter tre månader av behandling. Hos patienter som behandlats med högdosbehandling med efterföljande stamcellsstöd eller strålning mot sina äggstockar återhämtade sig inte AMH under uppföljningstiden. Flickor som ska genomgå sådan behandling bör informeras och erbjudas fertilitetsbevarande åtgärder redan vid diagnos.

Text och forskarfoto: KATARINA EHRENBORG

Illustration äggstock: Colourbox