Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fler unga får hjärtsvikt

2017-02-16

Antalet personer i Danmark som drabbas av hjärtsvikt har ökat med 50 procent sedan mitten av 1990-talet hos den del av befolkningen som är under 50 år. Orsaken till hjärtsvikt har också förändrats.

Gustav Smith. Foto: Tove Smeds

– Vi har i pågående studier sett samma utveckling i den svenska befolkningen och den speglar sannolikt en allmän utveckling i västvärlden, vilket är oroande, säger Gustav Smith, docent vid IKVL och kardiolog vid Skånes universitetssjukhus och en av de svenska forskarna bakom den aktuella studien.

– När denna del av befolkningen åldras kan vi vänta oss en ännu mer påtaglig ökning av hjärtsvikt i samhället.

Studien kartlade insjuknanden i hjärtsvikt mellan 1995-2012 i den danska befolkningen samt förändringar i riskfaktorer för hjärtsvikt under perioden.

– Även om vi hjärtläkare har blivit väldigt bra på att behandla hjärtinfarkt så ser vi att andelen som förklaras av hjärtinfarkt är oförändrad. Anledningen till att fler drabbas av hjärtsvikt beror istället på andra orsaker såsom övervikt, diabetes, effektiva cancerbehandlingar som påverkar hjärtat negativt och kanske alkohol, säger Gustav Smith.

Text: OLLE DAHLBÄCK

Vetenskaplig artikel

Age-specific Trends in Incidence, Mortality and Comorbidities of Heart Failure in Denmark 1995-2012