Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Finns det nya svar om IBS i våra patientregister?

2012-06-08
ontimagen
Foto: Colourbox

Besvär med magen och tarmarna är vanligt, men många söker inte för det. En av de vanligaste sjukdomarna – IBS, eller irritabel tarm som det också kallas – tror man att så många som 10 till 15 % av befolkningen har.

I sin forskning försöker distriktsläkaren Rasmus Waehrens hitta samband som han hoppas ska kunna ge nya förklaringar till vilka som drabbas av sjukdomen.

– I mitt arbete möter jag många människor med diffusa mag-tarmbesvär, berättar Rasmus Waehrens. Jag vill fördjupa mig i om vi ställer rätt diagnos och om det går att hitta ärftliga riskfaktorer för IBS.

Rasmus Waehrens
Rasmus Waehrens

Rasmus Waehrens arbetar som distriktsläkare vid Vårdcentralen Lundsbergsgatan, men en del av hans arbetstid är avsatt för doktorandstudier vid Centrum för Primärvårdsforskning vid Lunds universitet och Region Skåne. Där har han bland annat fått tillgång till en mängd olika kvalitetsregister (se faktaruta) som han kan använda i sin forskning.

Tidigare studier har visat att IBS är vanligast hos kvinnor mellan 25 och 45 år, och att det finns en ökad risk att få IBS om man exempelvis lider av depression eller migrän. Kopplingen till stress är ofta också tydlig vid IBS.

– Det är viktigt att sjukvården är uppmärksam på att många inte söker för mag- och tarmbesvär, men ändå kan ha det samtidigt som man har andra sjukdomar, säger Rasmus Waehrens. Många drar sig kanske för att prata med sin läkare om tarmproblem. Vi läkare måste vara medvetna om problemen och ställa frågor.

Text: NINA HULT