Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FILMAD FÖRELÄSNING: Virus och bakterier – nya hjälpmedel vid reparation av hjärnan

2018-05-08

Tomas Björklund, docent vid Molekylär neuromodulering, berättar hur virus och bakterier kan hjälpa oss att reparera hjärnan.

Föreläsningen ingår i en serie av Crafoords vetenskapsluncher som ges under våren 2018. Läs mer här