Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FILMAD FÖRELÄSNING: Har jag haft ett epileptiskt anfall?

2019-06-04

Christine Ekdahl Clementson, forskare i neurofysiologi vid Lunds universitet och Lunds epilepsicentrum samt läkare vid Skånes universitetssjukhus. Här håller hon en populärvetenskaplig om epilepsi.

Mer om hennes forskning:

Vanligaste epilepsin skulle kunna orsaka ögoninflammation

Länk till forskningsartiklar


 

(featurebild epilepsi iStock/drnn)