Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Fil och yoghurt skyddar hjärtat

2010-05-11

Högt intag av fermenterade mjölkprodukter, till exempel fil, yoghurt och ost, ger en bättre balans på blodfetternas sammansättning och en bättre kapacitet att omsätta socker. Resultatet blir mindre risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Bland de som hade högst konsumtion jämfört med de som aldrig äter av jästa mjölkprodukter var risken för hjärt- kärlsjukdomar lägre, säger Emily Sonestedt, nutrionist och forskare på Lunds Universitets Diabetescenter, som presenterade sina resultat på den nyligen avslutade skandinaviska diabeteskonferensen i Malmö (Scandinavian Society for the Study of Diabetes).

Malmö Kost Cancer-undersökningen

Hon har använt data från den stora Malmö Kost Cancer-undersökningen som sedan början av 1990-talet följt nästan 30 000 individer.

När undersökningen startade fick deltagarna besvara en mängd frågor som rörde bland annat kostvanor och deltagarna förde dagbok över vad de åt under en vecka.

Även många kroppsliga egenskaper som längd, vikt, mängden kroppsfett, hjärtats funktion och ett flertal blodprover analyserades.

Nya prover

Emily Sonestedt har använt uppgifter ur Malmö Kost Cancer-undersökningen från drygt 26 000 personer som när undersökningen startade varken hade diabetes eller hjärt- kärlsjukdom och följt dem i tolv år.

Ungefär 5 000 deltagare har också lämnat nya blodprover, till exempel blodsockervärde, insulinnivå i blodet och blodfetter.

Jästa eller inte

Deltagarna lämnade in nya uppgifter om sina kostvanor och särskild uppmärksamhet ägnades åt att dela upp de olika mejeriprodukter och om de var fermenterade eller inte.

– Under de tolv år deltagarna följdes hade den tredjedel av dem som åt mest jästa mjölkprodukter jämfört med de som inte alls åt dem var risken för hjärtkärlsjukdom 15 procent, säger Emily Sonestedt och tillägger.

– I regel delar man inte upp mjölkprodukter på det här sättet i undersökningar men den här visar att det kan vara viktigt. Fermenterade produkter skyddar hjärta och icke fermenterade visade sig öka risken för hjärt- kärlsjukdom.

Text: TORD AJANKI

Nyhet från diabetesportalen.se 10 maj 2010.