Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

FAKTA Helicobacter pylori, gastrit och magsår

2012-06-05

2005 år Nobelpris i medicin tilldelades Robin Warren och Barry Marshall för upptäckten att inflammation i magsäcken (gastrit) och sår i magsäcken eller tolvfingertarmen (ulcussjukdom) orsakas av bakterien Helicobacter pylori och inte som man tidigare trodde av stress och livsstil. Man kan dock även få magsår av vissa smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel men dessa fall utgör bara en bråkdel av det totala antalet magsår.

Behandling

Behandling sker med antibiotika och protonpumpshämmare, läkemedel som hämmar magsäckens produktion av saltsyra och lindrar därmed symtomen.

Smittspridning

Man har gjort uppskattningen att ungefär hälften av jordens befolkning bär på bakterien och förekomsten är kopplad levnadsstandard. I västvärlden har bakterien minskat medan i utvecklingsländerna är nästan alla infekterade. Smittan överförs via munnen och bakterien lever sedan i magsäcken. Smittspridning inom familjen är vanlig och många smittas redan i barndomen. Helicobacter pylori har hittills bara hittats hos människan.

Symtom

Hos de flesta ger infektionen inga symtom och bara cirka 10-15 procent drabbas av ulcussjukdom. En kronisk inflammation i magslemhinnan är dock en riskfaktor för olika tumörer i magsäcken.

Källa: Nobelkommittén för fysiologi eller medicin