Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Få allvarliga skador på gallgångar vid operation

2017-01-27

Operation

För första gången har en större, riksomfattande uppföljning av gallgångsskador i Sverige utförts. Resultaten publiceras i en ny avhandling från Lunds universitet.

Gallsten är en vanlig åkomma som ökar med stigande ålder. Drygt 12 000 galloperationer utförs årligen i Sverige, och det finns då risk att en oavsiktlig gallgångsskada uppstår.

I en ny avhandling har Jenny Lundmark Rystedt, forskare vid Lunds universitet och läkare vid Skånes universitetssjukhus, undersökt förekomst och en rad andra aspekter av gallgångsskada. Detta är första nationella studien med uppföljning på samtliga 60 sjukhus som registrerat gallgångsskada.

Få gallgångsskador

Resultaten visar att förekomsten av gallgångsskador är liten i Sverige, ungefär 0,3 procent vid en analys av samtliga gallgångsskador registrerade i det nationella kvalitetsregistret GallRiks 2007-2011.

Vid en galloperation i Sverige utförs vanligen en kontraströntgen. Nio av tio skador upptäcktes i direkt anslutning till galloperationen och majoriteten av skadorna (59 procent) var lindriga.

Tidig upptäckt ger goda åtgärdsmöjligheter

Om den oavsiktliga skadan upptäcks i samband med galloperationen så finns goda möjligheter att åtgärda den direkt med gott resultat och till låg kostnad. Åtgärd i direkt anslutning till galloperationen borgar också för god livskvalitet. De analyser som gjordes i avhandlingsarbetet visar att den i dessa fall är jämförbar med livskvaliteten efter en galloperation helt utan komplikationer.

Text: BJÖRN MARTINSSON

Foto operation: Dreamstime

Artikeln är tidigare publicerad vid Lunds universitets medicinska fakultets hemsida.