Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Extremt för tidigt födda barn klarar sig bra – reportage i Vetenskapsradion

2015-06-10

för tididigt fött barn håller mammas hand

Varje år föds 230 barn i Sverige före vecka 27 i graviditeten. En unik svensk studie har följt hur dessa extremt för tidigt födda barn mår i sexårsåldern.

– 66 procent är friska, det vill säga att de har inget eller bara lindrigt handikapp. Våra farhågor har kommit lite på skam, säger Karin Källén som är professor i reproduktionsepidemiologi vid Lunds universitet till Vetenskapsradion.

Läs mer och lyssna på hela inslaget från Vetenskapsradion den 9 juni 2015