Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

EU vill förebygga blödningar hos nyfödda

2012-05-09

Trombocytopeni innebär en brist på blodplättar, vilket ger en ökad risk för blödningar. Ungefär 4000 barn i Europa föds varje år med denna sjukdom.

Ett forskarnätverk, koordinerat från Tromsö, vill nu med stöd av 6 miljoner euro från EU utveckla ett ”vaccin” som kan användas vid riskgraviditeter. Lunds universitet är en av deltagarna i nätverket.

Antikroppar mot fostrets blodplättar

Att en RhD-negativ kvinna kan bilda antikroppar mot fostrets röda blodkroppar om dessa är RhD-positiva är ett välkänt faktum, och ganska lätt att förebygga.

Tillståndet FNAIT (fetal och neonatal alloimmun trombocytopeni) beror på en liknande mekanism, där en kvinna som saknar ett visst antigen på sina blodplättar kan utveckla antikroppar mot fostrets blodplättar. Detta tillstånd går dock ännu inte att förebygga.

Foster och nyfödda med FNAIT har en ökad benägenhet för blödningar. I Europa är det årligen 500 till 1000 barn som får hjärnblödningar på grund av detta tillstånd.

Ovanlig sjukdom

Eftersom FNAIT är en såpass ovanlig sjukdom har de stora läkemedelsföretagen hittills inte visat något intresse för att utveckla något botande eller förebyggande medel.

Därför har the European Medicine Agency gett s.k. Orphan Drug Designation till det läkemedel som forskarnätverket har under utveckling. Detta ger ensamrätt till försäljning av produkten i EU under tio år. Forskarna har redan en tilltänkt behandling som gett lovande resultat i djurexperiment.

Hitta kvinnor som tidigare fött barn med sjukdomen

Nu måste man testa behandlingen på människor, och behöver därför 2000 liter blodplasma från kvinnor som tidigare har fött barn med trombocytopeni på grund av antikroppar mot blodplättar.

I Norge finns ca 200 sådana kvinnor, och genom forskare och läkare i Sverige, Danmark och Tyskland hoppas man kunna nå ytterligare 300 kvinnor. I Lund är det överläkare Jens Kjeldsen-Kragh, expert på blodplättar, samt Martin L Olsson, professor och överläkare i transfusionsmedicin, som ingår i forskarlaget.

Ta fram vaccin för riskgraviditeter

Immuniseringen, dvs kvinnans bildning av antikroppar mot fostrets blodplättar, äger rum vid förlossningen av hennes första barn. Det finns därför möjlighet att hindra den genom ett ”vaccin” som hindrar att immuniseringen uppstår.

För att detta ska fungera måste trombocyttypen undersökas hos alla förstföderskor, så att man hittar de kvinnor som saknar det aktuella antigenet på sina blodplättar och därför löper risk att få barn med FNAIT.

Text: INGELA BJÖRCK

Nyhet från Lunds universitet 7 maj 2012