Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Etiopiska barn med hiv och deras medicinering

2016-12-08

När ett barn blivit diagnostiserad med hiv gäller det att så snart som möjligt sätta in behandling – och sedan följa behandlingsplanen till punkt och pricka. På så sätt ökar chansen till att hämma virusets framfart. I de fall behandlingsplanen inte följs så är frågetecknen många, därför har Mulatu Biru m.fl. vid Lunds universitet undersökt underliggande faktorer till utebliven medicinering.

Studien genomfördes i Etiopien och inkluderade 306 barn diagnostiserade med hiv. Från diagnos till en månad framåt fick vårdnadshavaren rapportera om barnets behandlingsgång. Så länge barnet tog minst 95 procent av sina utskrivna läkemedel räknades behandlingen var fullgod.

Över 90 procent av barnen nådde gränsen för fullgod behandling under den första tiden, men 58 barn missade att ta sin medicin vid något tillfälle. De faktorer som vårdnadshavarna rapporterade ligga till grund för att medicinering uteblev ser ut som nedan, där glömska är i klar majoritet.

anledningar_till_utebliven_medicinering_barn_med_hiv_x-large

Studiens resultat, trots begränsningar så som tidsaspekten av en månad – kan ge indikationer på vad vårdcentraler behöver ta i särskilt beaktan i mötet med vårdnadshavare till barn med hiv. Med kunskap från studien går det att poängtera vikten av att erbjuda påminnelser till vårdnadshavare i framtida vårdprogram mot hiv. Förhoppningsvis ska även utveckling av nya system för påminnelser vara enklare att argumentera för.

Text: YLVA NILSSON
Foto: Sally Cloodt