Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Enzym i hjärnan ny pusselbit i Alzheimers sjukdom

2017-02-21

Alzheimers sjukdom är den vanligaste demenssjukdomen och drabbar över 44 miljoner människor världen över. I Sverige insjuknar cirka 15 000 personer i sjukdomen varje år. Forskare vid Lunds universitet har nu hittat en pusselbit i gåtan om Alzheimers sjukdom, ett sockernedbrytande enzym som man tidigare inte visste fanns i hjärnan.

Alla celler i kroppen behöver energi för att fungera och överleva och hjärnans celler använder till största del socker som energikälla. Därför är det otroligt viktigt att sockerupptaget till hjärnan, men även de komponenter som bryter ned sockret inuti cellerna, fungerar korrekt. Studier har visat att patienter som lider av Alzheimers sjukdom har nedsatt förmåga att ta upp sockret till hjärncellerna vilket gör att de inte kan få den energi de behöver och dör. Det är när stora mängder av nervcellerna i hjärnan dör som symptomen av Alzheimers sjukdom uppkommer. Det kan handla om minnesförlust, minskad orienteringsförmåga och andra förändrade kognitiva förmågor.

Oväntat enzym hittades i hjärnan

När forskarna vid Enheten för klinisk minnesforskning i Malmö jämfört hjärnor från patienter med Alzheimers sjukdom med hjärnor från icke dementa äldre, gjorde de en överraskande upptäckt. De fann ett enzym, amylas, som tidigare aldrig setts i hjärnan. I andra delar av kroppen har enzymet till uppgift att bryta ned sockerkedjor till enstaka sockermolekyler, som då lättare kan tas upp av celler.

Ju svårare sjukdom desto mindre nivå av enzymet

Vilken funktion enzymet har i hjärnan är ännu inte känt. Det häpnadsväckande var inte bara att de upptäckte amylas i hjärnan; det visar sig även att nivåerna var lägre i hjärnor från patienter med Alzheimers sjukdom jämfört med icke dementa äldre. Resultaten av forskningen visade också att ju svårare sjukdom – desto mindre nivå av enzymet finns i nervcellerna. Det kopplar tydligt amylas till sjukdomsutvecklingen.

Väcker nya frågor

Om amylas uppgift i hjärnan är att hjälpa cellerna med att ta upp socker så skulle en brist på amylas medföra stora konsekvenser på tillgången av energi till nervcellerna. Därför kan detta vara en viktig pusselbit i förståelsen för varför dessa patienter inte kan ta tillvara energi på samma sätt som friska individer. I framtida studier hoppas forskarna kunna reda ut orsaken till bristen på amylas i hjärnan och vad en sådan brist har för betydelse för cellerna i hjärnan. Detta är viktigt för den kartläggning av Alzheimers sjukdom som i förlängningen leder till forskning kring nya läkemedel och diagnostiska verktyg.

Text: ELIN BYMAN

Foto nervcell: Colourbox