Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

En procent begår två av tre våldsbrott

2012-12-21

Forskning visar att 63 procent av alla våldsbrott begås av en procent av befolkningen. De flesta av de personer som utvecklar ett återkommande våldsbeteende blir förövare redan i unga år. Ett utökat samarbete mellan myndigheter samt aktiva insatser mot tidigt utagerande beteende och missbruk skulle kunna minska antalet våldsbrott kraftigt.

Bakom den slutsatsen står bland andra psykologen Märta Wallinius som nyligen la fram sin avhandling om aggressivt antisocialt beteende.

Märta Walinius

– Mina studier visar också att förekomsten av svåra psykiska störningar, som psykoser, inte är en stark riskfaktor. Trots dettautmålas dessa personer ofta som särskilt farliga, berättar hon.

Märta Wallinius studier bygger på data från bland annat nationella register över brott, skolbetyg och psykiatriska diagnoser samt kliniska undersökningar av personer inom rättspsykiatrin och kriminalvården. I en registerstudie ingår två miljoner svenskar födda 1958-1980.

Denna studie visar att den lilla grupp som står för 63 procent av våldsbrotten dessutom begår 59 procent av alla svåra våldsbrott som dråp och grov misshandel. För det mesta upprepas våldet över lång tid, ofta ända sedan barn- och ungdomsåren.

– Viktigaste insatser är därför att redan från förskola och skola lära ut alternativa sätt att hantera sin aggressivitet och att hjälpa föräldrar i en positiv och stöttande föräldraroll, säger Märta Wallinius.

Det krävs också, säger hon, en ökad samverkan mellan exempelvis skola och socialtjänst och mer aktiva insatser mot alkohol- och drogmissbruk.

– Troligen skulle vi kunna minska antalet våldsbrott med en nationell strategi som tidigt fångar upp dessa ungdomar innan de utvecklat ett återkommande våldsbeteende. Vi vet exempelvis att återfall efter rättspsykiatrisk vård är betydligt färre än efter kriminalvård, påpekar Märta Wallinius.

Text: PER LÄNGBY

Foto: Roger Lundholm

Ur Nyhetsbrev  för journalister nr 7 – publicerad 12 december 2012 

Fotnot: Registerstudien har gjorts i samarbete med Centrum för etik, juridik och mental hälsa vid Göteborgs universitet och Karolinska institutet.