Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Elektrod i hjärnan mot depression

2010-12-20

En tunn, tunn elektrod som opereras in i hjärnan kan hjälpa mot depression. Metoden heter Deep Brain Stimulation, DBS, och används sedan länge för att lindra eller helt slå ut de skakningar som drabbar personer med Parkinsons sjukdom. Nu har metoden börjat provas mot andra sjukdomar, exempelvis mycket svår depression, där annan behandling inte hjälper.

mänsklig hjärna, bild i flera färger
Foto: Dreamstime

I Lund görs tester än så länge bara på råttor och forskarna jobbar intensivt med att ta fram nya elektroder som är skonsamma mot hjärnan.

Patientförsök som gjorts på andra håll i världen visar positiva resultat men metoden kan även ge negativa biverkningar.

– En del patienter har utvecklat hypomana drag istället och till exempel spelat bort sina pengar eller blivit översexuella, säger Veronica Johansson till Sydnytt.

Veronica Johansson är etikdoktorand, knuten till Neuronano Research Center vid Lunds universitet och hennes uppgift är att studera de etiska aspekterna av metoden.

Läs hela artikeln på SVT/Sydnytt och se där även en längre intervju både med henne och professor Anders Tingström på SVT Play.

Text: EVA BARTONEK ROXÅ