Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Bodil Ohlsson: Diabetes påverkan på magtarmkanalen

2010-03-22

Man vet väldigt lite om normal fysiologi i magtarmkanalen och vad som egentligen händer när det blir störningar i magtarmfunktionen.

Många patienter, uppemot 15–20 procent av befolkningen, lider av buksmärtor, uppspändhet, förstoppning och diarré utan att vi kan hitta någon förklaring till besvären. Vi kallar detta för funktionella besvär.

Diabetes mellitus är en folksjukdom som drabbar fler och fler, sannolikt till stor del beroende på vår livsstil. Diabetes kan också indirekt leda till en lång rad komplikationer, bl.a. från magtarmkanalen.

Mer än hälften av alla diabetiker har störd funktion i matstrupe och/eller magsäck. Detta innebär att patienterna har svårigheter att reglera sina blodsockernivåer och att hålla en god kontroll över sin diabetes.

Det förekommer även allvarligare former av störningar, där patienterna har så svåra smärtor och motorikstörningar att de har problem att äta och dricka. Vi har mycket begränsade möjligheter att hjälpa dessa patienter idag.

Hormoner har betydelse

Jag har upptäckt att två redan välkända hormoner, oxytocin och s.k. gonadotropin-releasing hormone (GnRH), också förekommer som verkande proteiner i magtarmkanalen. Jag har kartlagt dessa ämnens utbredning och funktion. Båda proteinerna behövs för en normal funktion i magen, och störningar kan ibland kopplas till att det finns för liten mängd av dem.

Min forskning har inneburit grundforskning med såväl studier på djur, som cellodlingsförsök och molekylärbiologiska studier. På senare år har jag varvat denna forskning med klinisk forskning där jag utvärderat olika undersöknings- och behandlingsmetoder parallellt med att jag undersökt fysiologin på friska försökspersoner och patienter. Denna forskning har haft direkt betydelse för hur vi omhändertar våra patienter i den kliniska vardagen.

BODIL OHLSSON

Från broschyren ”Professorsinstallation 19 mars 2010” som tagits fram av Kommunikationsavdelningen vid Lunds universitet.