Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Depression en folksjukdom

2010-11-02

Nedstämdhet, brist på intresse för omvärlden, sömnstörningar, dålig koncentrationsförmåga… det är naturliga delar av människolivet, där alla möter svårigheter på vägen.

Men någon gång kan svårigheterna te sig oöverstigliga och mörkret blir kompakt. Man har drabbats av en depression.

Sjukdomen är inte ny, utan finns beskriven ända sedan antiken.I dagens Sverige är depression en folksjukdom.

Vincent van Gogh
”Le vieil homme triste” av Vincent van Gogh. Foto: Wikipedia

Var fjärde man och varannan kvinna beräknas någon gång i livet råka ut för en depression.

Sjukdomen kan behandlas med mediciner och/eller psykoterapi och andra metoder.

Många olika förklaringar

En depression kan vara en reaktion på en svår förlust. Men oftast är skälet mindre tydligt, och det finns många olika förklaringar.

Psykoanalytiker talar om en bakomliggande psykisk konflikt, inlärningspsykologer finner förklaringen i samspelet mellan individ och miljö, och medicinare pekar på en obalans bland hjärnans signalsubstanser eller kroppens stresshormoner.

Olika utgångspunkter

– Ibland påminns jag om historien om de tre blinda männen som träffat en elefant. Den som rört vid snabeln säger att elefanten är som en orm, den som tagit på benet förklarar att elefanten är som ett träd, och den som rört vid svansen hävdar att elefanten är som ett rep.

Vi forskare arbetar också utifrån våra egna utgångspunkter, och därför är det värdefullt att lära sig vad andra på fältet håller på med, säger psykologen Rachel Maddux (intervjuad i artikeln ”Det går att påverka depressiv läggning”).

Bipolär sjukdom

Bipolär sjukdom, förr kallad manodepressiv sjukdom, är mer ovanlig än depression och drabbar bara någon procent av befolkningen. Ofta är det unga människor mellan 15 och 30 år som insjuknar.

Vid bipolär sjukdom kan den drabbade pendla mellan olika depressiva eller maniska stämningslägen. Förebyggande medicinering gör att många har ett bra liv trots sin sjukdom, och milda manier upplevs ofta bara som en energikick.

Allvarliga manier kan dock leda till psykoser, och Världshälsoorganisationen räknar bipolär sjukdom som en av de tio mest handikappande sjukdomarna.

Text: INGELA BJÖRCK