Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

De vill utjämna olikheter i hälsa

2017-05-26

Mellan 2010 och 2015 genomfördes de första delarna av MEDIM-studien i Malmö (betydelsen av Migration och Etnicitet för Diabetesutvecklingen i Malmö). Där visades det att personer födda i Irak har ökad förekomst av typ 2-diabetes jämfört med personer födda i Sverige.

Robert Jablonowski

Personer i Irak hade högre förekomst av höga blodfetter, nedsatt insulinkänslighet, övervikt och fysisk inaktivitet. Men samtidigt har de lägre blodtryck än personer födda i Sverige. En ny del i studien har nu startat i samarbete med Robert Jablonowski och Håkan Arheden i Hjärt-MR gruppen på Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Lund (IKVL), där tidiga tecken på kardiovaskulär sjukdom ska undersökas med hjälp av magnetkamera (MR).

Louise Bennet

– Projektet syftar till att utjämna olikheter i hälsa. Denna riskgrupp faller med dagens klinik lätt mellan stolarna eftersom vi riktar in oss på patienter med övervikt och/eller högt blodtryck. Den här gruppen har inte högt blodtryck men samtidigt har de en större risk än personer födda i Sverige, berättar Louise Bennet, docent i allmänmedicin och projektledare för MEDIM-studien vid Institutionen för Kliniska Vetenskaper i Malmö (IKVM).

Initialt inkluderades 1398 personer födda i Irak och 757 födda i Sverige. Den metabola studien som startats upp nu i samarbete med forskare på IKVL kommer initialt att inkludera tio personer från varje grupp som genomgår bland annat hjärt-MR undersökning och undersökning av fettcellsmorfologi med hjälp av biopsier som tas på BMC i Lund.

Håkan Arheden

– Det är intressant att personerna födda i Irak har alla risker för diabetes i sin profil, men inte har högt blodtryck. Vi kommer att titta på kardiovaskulära förändringar och försöka sätta dem i relation till etnicitet och insulinresistens, berättar professor Håkan Arheden, specialist i klinisk fysiologi och ledare för Hjärt-MR gruppen.

Text: KATARINA EHRENBORG