Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

De slår ett slag för hjärtat

2019-03-26

Alla har känt hjärtat slå extra hårt och snabbt någon gång. Det kan vara under träning, när man ska prata inför publik eller kanske när man träffar någon man tycker extra mycket om. Men vad händer om hjärtat slår för fort utan anledning? Eller kanske slår för långsamt? Vår forskargrupp i Lund utvecklar en ny apparat som ska skilja farliga hjärtslag från ofarliga.

Erik Rask är läkare vid Skånes universitetssjukhus och doktorand vid Lunds universitet inom området barnkardiologi. Här berättar han själv om sin forskning.

Traditionellt apparat, s.k. Holter (tv) och den nya apparaten (th) Foto: Privat

Det finns många anledningar till att ett hjärta inte slår som det ska. En av dem är att de elektriska signaler som åker genom hjärtat inte fungerar som vanligt. Sådana hjärtfel kallas för arytmier, vilka undersöks när man tar ett EKG. Dagens EKG-apparater är mycket exakta och kan upptäcka pågående arytmier utan svårigheter, men det finns fortfarande utmaningar. Ett problem är att arytmier kan komma och gå, utan att lämna spår efter sig. Därför är det viktigt att ta EKG:t just när en arytmi pågår.

Vår forskargrupp utvecklar en EKG-apparat som inte är större än en handflata och sitter fast på bröstkorgen med hjälp av tre självhäftande lappar. Detta är för att den ska kunna bäras under kläderna i flera veckor utan att märkas. Den är också liten nog att få plats på riktigt små barn.

Apparaten är så liten att den även kan användas på riktigt små barn. Foto: privat

Apparaten är tänkt som ett komplement till de precisa EKG-apparater som finns på sjukhus idag. Skillnaden är att apparaten registrerar EKG kontinuerligt men sparar dessa enbart ifall patienten känner av besvär. Sparade EKG:n kan sedan föras över till sjukhuset via en app på patientens telefon. Patienten kan i teorin befinna sig på andra sidan jordklotet och läkaren här i Lund kan granska EKG:t precis som om patienten vore här.

Tack vare smartphones får Norman Holters idé (se fakta nedan) om trådlös överföring nytt liv, fast i ett mindre format. Den nya apparaten som utvecklas i Lund testas just nu på försökspersoner och är tänkt att komma i klinisk användning hos vanliga patienter under 2019.

Den trådlösa EKG:n är ingen ny idé

Norman Holter. Foto: Wikimedia commons/CardioNetworks ECGpedia

Idén om att föra över EKG:n trådlöst hemifrån har funnits länge men tidigare lösningar har varit rätt klumpiga.

Det första lyckade försöket gjordes av Norman Holter 1947 (se bild). Apparaten vägde 38 kg och fästes på ryggen likt en ryggsäck.

De bärbara EKG-apparater som används idag är bra mycket mindre men ändå inte små nog. De klarar heller inte av att överföra information trådlöst, vilket faktiskt Holters ursprungliga apparat gjorde, med hjälp av radiovågor.

Källa: British Columbia Medical Journal och Wikimedia

Text: ERIK RASK