Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

De försöker överlista bakteriers samverkan

2012-01-06

Bakterier som angrips av antibiotika skickar ut små nanoliknande partiklar med enzym som bryter ner penicillin.

Då blir andra bakterier, som annars är känsliga för antibiotikabehandling, triggade att förvärra öroninflammationen eller luftvägsinfektionen. Nu försöker forskarna överlista denna samverkan.

Doktorand Viveka Schaar och professor Kristian Riesbeck vid Labmedicin Skåne i Malmö studerar hur dessa nanopartiklar – yttermembranspartiklar – triggar de bakterier som inte är så resistenta mot penicillin att bli det.

Kristian Riesbeck Viveca Schaar
Kristian Riesbeck Viveca Schaar. Foto: Roger Lundholm

– Det jag söker är att se om det finns ett angreppssätt mot bakteriernas försvar, säger Viveka Schaar. Vi vill lära oss mer om bakteriernas försvarssystem för att kunna bekämpa dem.

Studierna gäller Moraxella, en bakterie som bland annat orsakar öroninflammationer och bronkit samt Haemophilus och pneumokocker, två olika sorters bakterier som orsakar samma sjukdomar men är mer lättbehandlade med vanligt penicillin.

– Sjukdomarna orsakas ofta av ett samspel mellan de tre olika bakteriesorterna. Det är därför viktigt att hitta ett sätt att begränsa deras förmåga att samverka, förklarar Kristian Riesbeck.

Genom att samverka exempelvis i luftvägarna har de tre bakterierna förbättrat sin förmåga att samtliga överleva en behandling med antibiotika mer än om de agerar var för sig.

Viveka Schaar räknar med att disputera inom något år.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Artikeln har tidigare varit publicerad i Nyhetsbrev för massmedia nr 7/2011 från Skånes universitetssjukhus, Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Labmedicin Skåne och Psykiatri Skåne.