Vetenskap & Hälsa

Vetenskap & hälsa

Dålig kondition hos tioåring ökar risk för hjärtinfarkt längre fram

2011-10-27
springande barn
Foto: Flickr, zhurnaly

Tioåringar med sämre kondition och med fetma har en ökad ansamling av andra riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom senare i livet. Det har överläkaren och docenten Magnus Dencker vid Skånes universitetssjukhus varit med att visa. För denna forskning blir han nu prisbelönt.

Han har tilldelats ”Pris till yngre forskare i Region Skåne” för år 2011 för sina studier om barns livsstil och hälsa. De visar att ansamlingen av riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom börjar i tidig ålder.

– Kända riskfaktorer för vuxna att få hjärt- och kärlsjukdom har inte varit kartlagda på ett bra sätt hos barn under deras uppväxt tidigare, förklarar han.

Undersökningen

Han har därför tillsammans med forskare på Ortopediska kliniken i Malmö gjort studier för att belysa riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar. I studierna har ingått att se om det finns ett samband mellan vilken kondition som barnet har, hur mycket fett han eller hon bär på och risken att få en hjärtinfarkt längre fram.

Den tredjedelen av barnen som hade sämst kondition, hade också klart fler andra riskfaktorer, som ökat blodtryck, mer kroppsfett och var tjockare om magen.

Blodpropp

Man fann också att en del barn med större mängd kroppsfett hade ett större vänster förmak i hjärtat. Det innebär eventuellt en ökad risk att drabbas av olika hjärtsjukdomar i vuxen ålder.

Studierna har gjorts på tioåringar med uppföljningar efter två respektive fyra år. De hittills publicerade slutsatserna baseras på den första undersökningen.

Text: HANS-GÖRAN BOKLUND

Pressmeddelande från Skånes universitetssjukhus i Malmö 27 oktober 2011.

zhurnaly’s photostream